Vznik názvů pro násobky a díly fyz. jednotek

7. březen 2011 | 06.00 |

SwindenMezinárodní soustavu jednotek SI tvoří 7 základních jednotek, odvozené jednotky, násobky a díly jednotek. Násobky a díly jednotek se tvoří ze základních a odvozených jednotek pomocí dekadických mocnin (mocnin o základu 10). Jejich názvy se skládají z normalizované předpony a z názvu jednotky. Kdo však dal jméno dnes běžně používaným předponám? Byl to zejména Holanďan van Swinden.

Koncem 18. století navrhlo francouzské Národní shromáždění vytvořit jednotnou soustavu měr a vah. Padalo mnoho návrhů, co bude základem této soustavy a po mnoha měřeních a vědeckých sporech byla za základní jednotku délky stanovena jedna desetimilióntina čtvrtiny poledníku (kvadrantu) - metr. Metr byl ve Francii přijat zákonem jako základní jednotka. Na návrh J. Ch. Borda dostala tato jednotka název z řeckého slova metron = míra. Holanďan van Swinden, účastnící se rovněž měření, navrhl potom názvy předpon deka-, hekto-, kilo-, myria-, deci-, centi-, mili-. Většina názvů je odvozena z řeckých slov (např. teras – nebeské znamení, giga – obr, megas – veliký), italských slov (nano – trpaslík, piccolo – maličký) či švédských slov (femto – patnáct).

Nová míra se stala základem i pro odvozené jednotky hmotnosti, objemu a obsahu. Ještě dlouho však trvalo, než se metrický systém obecně ujal. 

Od 1. 1. 1980 je u nás používána Mezinárodní soustava jednotek, jejíž zkratka je SI (Systém internationl d´Unite). Zásadou soustavy SI je odstupňování používaných předpon násobků a dílů po tisíci, ale také se používají i násobky po deseti či po stu.  

A co předpony znamenají?

tera - T - 1012 teras (řecky) - nebeské znamení

giga - G - 109 gigas (řec.) - obr

mega - M - 106 megas (řec.) - veliký

kilo - k - 103 chilios (řec.) - tisíc

hekto - h - 102 hekato (řec.) - sto

deka - da - 10 dekas (řec.) - deset

deci - d - 10–1 decem (lat.) - deset

centi - c - 10–2 centum (lat.) - sto

mili - m - 10–3 mille (lat.) - tisíc

mikro - 10–6 mikros (řec.) - malý

nano - n - 10–9 nano (it.) - trpaslík

piko - p - 10–12 piccolo (it.) - maličký

femto - f - 10–15 femton (švéd.) - patnáct

atto - a - 10–18 atton (švéd.) - osmnáct

zdroj obrázku: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Henri_van_Swinden

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.5 (6x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře