Plutoidy - ústupek Američanům

18. červen 2008 | 07.20 |

Pluto

Sotva jsme si zvykli na to, že Pluto má místo jednoho měsíce (Charon) i další (Nix, Hydra) museli jsme Pluto vyškrtnout z planet a zařadit je mezi trpasličí planety. Vše je teď zase jinak – na scénu příchází plutoidy.

Na Valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie v Praze (IAU) v roce 2006 bylo Pluto vyloučeno ze seznamu planet a přemístěno do poněkud méně prestižní kategorie trpasličích planet.
Už v Praze se především američtí astronomové snažili pro objekty za dráhou Neptunu vymyslet novou kategorii, jejímž prototypem by bylo právě Pluto.
Není divu, vždyť Pluto objevil v roce 1930 americký astronom Tombaugh. Návrh rezoluce tehdy neprošel a celá záležitost byla odložena.
V srpnu roku 2006 schválilo Valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie IAU v Praze rozdělení tělesa sluneční soustavy na 8 planet, trpasličí planety, měsíce planet a malá tělesa (planetky, komety).
Dále byla přijata rezoluce, ve které bylo řečeno, že:
"Pluto je dle výše uvedené definice trpasličí planetou a stává se prototypem nové kategorie transneptunických objektů."
Po dvou letech se IAU k problému vrátila a výkonný výbor v Oslu přijal 11. června 2008 návrh pracovní skupiny, podle kterého vzniká ve sluneční soustavě zcela nová kategorie těles – plutoidy.

Podle rozhodnutí IAU jsou plutoidy objekty, které:
a) obíhají okolo Slunce,
b) ve větší vzdálenosti než je dráha planety Neptun.
c) mají dostatečnou hmotnost na to, aby jejich gravitace ustavila přibližně kulatý tvar
d) nevyčistili okolí své dráhy

Body a) c) a d) jsou tedy shodné s definicí trpasličí planety. Do nové kategorie plutoidů nyní spadá Pluto a Eris. Naopak Ceres zůstává mezi trpasličími planetami, protože nesplňuje podmínku a). Ceres obíhá okolo Slunce v hlavním pásu planetek, mezi drahami Marsu a Jupiteru.

A jak to bude s pojmenováním plutoidů? Jméno dostane od nynějška objekt, který:
a) obíhá za dráhou Neptunu
b) jeho absolutní hvězdná velikost je větší než + 1 mag.

Při výběru jména se bude brát ohled na názor objevitele, jako je tomu v případě pojmenovávání planetek. Pokud další pozorování ukáží, že objekt nemá dostatečnou hmotnost, může být z kategorie plutoidů vyřazen, avšak jméno už mu zůstane.

Převzato a kráceno z www.astro.cz

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře