Svítící ledová koule

22. červen 2008 | 07.00 |


How To Make An Amazing Glowing Ice Bulb - The most popular videos are a click away

Pro nastávající tropická vedra tu máme jedno ledové osvěžení - svítivou ledovou kouli. Potřebujeme LED diodku, několik drátků, izolační pásku, nafukovací balónek a vodu.

Postup je názorně uveden na videu.

Světlo-vyzařující dioda (LED) je elektronická polovodičová součástka obsahující P-N přechod. Prochází-li tímto přechodem elektrický proud v propustném směru, přechod vyzařuje barevné světlo.
Světlo diody je závislé na chemickém složení použitého polovodiče. LED jsou vyráběny s pásmy vyzařování od ultrafialových, přes různé barvy viditelného spektra, až po infračervené pásmo.

Protože není možné přímo emitovat bílé světlo, pravé bílé LED využívají vrstvičky luminoforu, který "převádí" UV záření na viditelné světlo. Některé bílé LED vyzařují modré světlo, část tohoto světla je přímo na čipu luminoforem transformována na žluté světlo a díky mísení těchto barev vzniká bílá.

Základní monokrystaly diod bývají překryty obalem z epoxidové pryskyřice nebo akrylového polyesteru. Materiály, z nichž se LED vyrábějí, totiž mají poměrně vysoký index lomu a velká část vyzařovaného světla by se odrážela úplným odrazem zpět na rovinném rozhraní se vzduchem.

Oproti jiným elektrickým zdrojům světla (žárovka, výbojka, doutnavka) mají LED tu výhodu, že pracují s poměrně malými hodnotami proudu a napětí. Z toho vyplývá jejich užití v displejích (ve tvaru cifer a písmen). Kombinací LED základních barev (červená, zelená, modrá) je možno získat i barevné obrazovky.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře