Je teplota varu skutečně 100°C?

14. červenec 2008 | 07.00 |

Na horách, kde je nižší tlak než ten běžný atmosférický (100 kPa) dochází k varu při nižší teplotě než 100 °C. Ve velkých výškách proto např. nemůžeme uvařit chutný čaj , který je potřeba louhovat právě při teplotě 100 °C.

Var je zvláštní případ vypařování, při kterém se kapalina vypařuje nejen z volného povrchu, ale i uvnitř. Při určité teplotě se uvnitř kapaliny začnou vytvářet bubliny páry, které postupně zvětšují svůj objem a vystupují k povrchu kapaliny. Teplota varu je závislá na vnějším tlaku. S rostoucím tlakem se zvětšuje. Var nastává, když tlak syté páry uvnitř bublin je přibližně roven vnějšímu tlaku.

To můžete sledovat ve video ukázce.
Demonstrátor nalije do kádinky umístěné na podložce vývěvy ohřátou vodu a přikryje kádinku zvonem. Po zapnutí vývěvy můžeme na manometru sledovat snižování tlaku. Při tlaku 50 kPa začne voda prudce vřít. Můžeme zároveň pozorovat kondenzaci vodních par na zvonu vývěvy, který se při varu zamlží.
Demonstrátor vypne vývěvu a otevře ventil, kterým může pod zvon vývěvy proudit vzduch, tlaky uvnitř a vně zvonu se vyrovnají a voda přestává vřít.
Závislost teploty varu na tlaku najdeme v každých matematicko-fyzikálních tabulkách.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (14x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře