Kam ukazuje magnetka na magnetických pólech Země?

12. březen 2016 | 06.00 |

Naše Země je obrovský kulatý magnet, který ve svém okolí vytváří magnetické pole, sahající až 100 000 km od jejího povrchu. Není však dokonale symetrické, ale na přivrácené straně ke Slunci jsou jeho indukční čáry vlivem částic tvořících sluneční vítr více zmáčknuté a za Zemí jsou pak protáhlé. Příčina zemského magnetismu je v zemském železo – niklovém jádru, které vířivě proudí uvnitř rotující Země. S tím se také v průběhu času mění poloha magnetických pólů Země.

Běžný magnet, tedy i Země, má dva magnetické póly. Když zavěsíme na provázek magnet a necháme jej v magnetickém poli Země chvíli viset, natočí se tak, že ukazuje svým severním pólem k severu. Ovšem ne k severnímu zeměpisnému pólu (tam zemská osa protíná povrch Země), ale k jižnímu magnetickému pólu, který nesouhlasí s pólem zeměpisným. Pokud tedy vyrazíme podle magnetky k severu, přijdeme k jižnímu magnetickému pólu – místu, kde se sbíhají magnetické indukční čáry směrem do Země. Tam díky vertikálnímu směru magnetického pole vám magnetka bude ukazovat svým severním pólem přímo pod nohy.

Odchylka mezi zeměpisným pólem a magnetickým pólem Země se nazývá magnetická deklinace. Tato odchylka se na různých místech zeměkoule liší a v průběhu let se mění, což věděli už dávno námořníci, používající kompas k navigaci.

Jižní magnetický pól Země není stále na jednom místě, ale v průběhu let se stěhuje. Za posledních 100 let se posunul ze severní Kanady ze vzdálenosti větší než 2100 km od severního zeměpisného pólu až na vzdálenost 450 km od severního zeměpisného pólu. Nachází se teď severozápadně od tohoto pólu v Severním ledovém oceánu. Jeho putování se v posledních letech zrychlilo ze 10 km za rok až na současných 55 km za rok směrem k Rusku.

Severní magnetický pól Země nacházející se na jižní polokouli v Antarktidě  (v zeměpisných atlasech se s tímto fyzikálním předpokladem nehodlají smířit a magnetické póly označují nesprávně), neleží přesně na opačné straně Země. Je dokonce o 20° blíže k rovníku než magnetický sever.

S magnetickými póly Země je to ještě maličko komplikovanější. Pokud bychom si představovali, že se uvnitř Země ukrývá obrovitánský tyčový magnet, pak by jeho jižní magnetický pól ze Země vystupoval na místě tzv. geomagnetického pólu někde v oblasti kanadských ostrovů u severozápadního pobřeží Grónska. Tam je magnetické pole také nejsilnější. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře