Metrický cent

29. říjen 2010 | 06.00 |

uhliTato stará jednotka hmotnosti nese u nás lidové označení metrák. Patří mezi ty jednotky hmotnosti, které se používají v zemích, kde byl cent (62 kg nebo 100 kg) ustanoven jako stonásobek základní jednotky hmotnosti - libry. Jednotka byla a ještě je používána v arabském světě, kde známá jako qintar. S obchodníky se pak dostala i do používání v Evropě. Označení metrického centu q bylo zřejmě odvozeno z francouzského quintal métrique.

Původní slovo cent vyjadřovalo starou jednotka hmotnosti, která v různých zemích měla různou hodnotu (kolem 50 kg).V českých zemích označoval centnéř nebo centnýř (z něm. Zentner a to z lat. centarius ‚stodílný‘) hmotnost 61,60 kg a dělil se na 120 liber po 0,513 kg. Vídeňský cent měl 100 liber a 56,006 kg stejně jako cent bavorský, pruský cent měl 110 liber a hodnotu 51,45 kg. V anglické soustavě měr se ovšem dodnes užívá také jednotky centweight nebo hudredweight, který se dělí na 112 liber a má hodnotu 50,80 kg.

Když byla zavedena metrická soustava došlo k úpravě velikosti centu  buď na 50 kg nebo na 100 kg. V našich zemích se od původního centu odlišil právě metrický cent svou hodnotou 100 kg.   

V minulosti se tato jednotka používala a ještě používá k označování hmotnosti zejména uhlí, brambor, obilí, šrotu, některých stavebních materiálů (písek, cement, vápno, štěrk) či pořádných osob.

Obrázek - zdroj:
http://mm1.denik.cz/57/55/100820_ostrava_uhli_brikety_palivo_denik_clanek_solo.jpg

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.25 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře