Jak doma najít mimozemšťany

23. srpen 2008 | 10.10 |
› 

setihome

Chcete objevit mimozemskou civilizaci, monitorovat srážky asteroidů a komet s planetami, zkoumat gravitační vlny ve vesmíru nebo hledat elementární částice hmoty na urychlovači LHC? A to všechno bez nějakých velkých znalostí a v pohodlí domova? Pak vám stačí váš nevytížený počítač.

Využijte tedy možnosti zapojit se do systému Boinc. V tomto systému jsou na celém světě zapojeny tisíce uživatelských počítačů, které pomáhají vědcům zvládnout zpracovat obrovské množství informací tak, že je vhodně distribuují po částech zájemcům. Domácí počítače informace zpracují a odešlou zpět. Když budete mít štěstí, tak ve "vašem balíku dat" se objeví něco zajínavého.
Boinc je jedním z projektů, jejichž popularitu odstartoval už před řadou let program SETI na vyhledávání mimozemských civilizací. V projektu jsou zapojeny stovky lidí z ČR, kteří jsou organizováni na stránkách Českého národního týmu www.CzechNationalTeam.cz. Tam najdete Program Boinc Manager i návody pro jeho zprovoznění i podrobný popis jednotlivých projektů.

Například z fyziky:
http://www.czechnationalteam.cz/view.php?nazevclanku=projekty-boincbvesmirb&cisloclanku=2007080004

Cosmology @ Home – Vědci zkoumají kosmické mikrovlnné pozadí v naději, že z informací které v sobě nese o vzniku a dětských letech vesmíru, získají odpověď i na některou ze základních kosmologických otázek.
Einstein @ Home – Tento projekt se pomocí několika interferometrů obrovských rozměrů snaží zaznamenat a v další fázi zkoumat gravitační vlny ve vesmíru. Existenci těchto gravitačních vln předpověděl již před 100 lety Albert Einstein a na konci dvacátého století se ji podařilo nepřímo ověřit
Large Hadron Collider (LHC) – Zpracovávání simulací oběhů a srážek částic v budovaném částicovém urychlovači v CERNu.
MilkyWay @ Home – Zabývá se průzkumem a modelování vývoje Galaxie Mléčné dráhy.
ORBIT @ Home – Projekt má monitorovat srážky asteroidů a komet s planetami a hlavně hledat a zkoumat dráhy objektů, které by hrozily srážkou se Zemí, nebo jiný pozemským tělesem (satelity, vesmírné stanice atd.

) .
SETI @ Home – Díky největšímu radioteleskopu na světě, který se nachází v Arecibu (Puerto Rico), který má centrum projektu k dispozici, zachytávají vesmírný šum v jeho rádiové podobě, následně filtrují tento zvuk od běžných rušení a ve výsledném signálu hledají jakékoliv anomálie, které by mohlo mít na svědomí vysílání od mimozemských civilizací.

A některé z matematiky:
http://www.czechnationalteam.cz/view.php?nazevclanku=projekty-boinc-bmatematikab&cisloclanku=2007080005
Enigma @ Home
Cílem projektu bylo na začátku rozšifrovat 3 zprávy zachycené v Severním atlantiku roku 1942. Poté se našly další a v současné době je jich již 6. Zprávy byly zašifrovány strojem Enigma M4
RieselSieve – Hledání prvočísel za pomoci Riesel teorie.
Za pomoci této teorie lze mnohem snadněji filtrovat během krátkého výpočtu řady čísel a do hloubky zkoumat jen ty u kterých je skutečný předpoklad že se bude jednat o nová a větší prvočísla. Za pomoci Riesel by se měla ušetřit spousta zbytečně vynaloženého výpočetního času při hledání nových prvočísel.
TSP – Tento matematický projekt, se zabývá tzv. "Problémem obchodního cestujícího".
Na mapě je zvoleno n měst a jejich vzájemná vzdálenost pro každou z dvojic. Problémem obchodního cestujícího je určit takové pořadí návštěv jednotlivých měst, aby každé město bylo navštíveno pouze jednou, výsledná délka byla co nejkratší a cestující se vrátil zpět do města, kde cestu začal.
WEP-M+2 – Je to matematický projekt, který se snaží najít nová Mersennova prvočísla.
Mersennova prvočísla mají těsný vztah s dokonalými čísly (čísla, která jsou rovná součtu svých vlastních dělitelů), tento fakt byl také prvotním důvodem pro studium tohoto druhu prvočísel. Už ve 4. století př. n. l. Eukleidés dokázal, že pokud M je Mersennovo prvočíslo, pak M(M+1)/2 je dokonalé číslo. V 18. století pak dokázal Euler, že takovou formu mají všechna sudá dokonalá čísla. (Nejsou známa žádná lichá dokonalá čísla a předpokládá se, že žádná neexistují.)
Program Program Boinc Manager vás připojí k vybranému projektu a po registraci se již o vše ostatní stará sám, prakticky bez nutnosti údržby či enormní zvýšené spotřeby energie a bez bezpečnostních rizik pro počítač. Po nainstalování má samozřejmě jakýkoliv běžný program na vašem počítači přednost před BOINC. Při práci na počítači byste vůbec neměli poznat, že na něm BOINC je nainstalován a pracuje. Lze nastavit, na kolik procent výkonu bude počítač distribuovanými výpočty vytížen.
Počítač, pokud je plně vytížený, spotřebuje zhruba jen o 5‑10 % více energie, než kdyby výpočty neprováděl. Pokud si vezmeme, že průměrný dnešní počítač má spotřebu okolo 0,1 kWh/h, je těch 5-10% opravdu zanedbatelná částka. Jediné, na co je třeba si dát trochu pozor, je vhodný výběr projektu vzhledem na množství operační paměti vašeho počítače. Stačí se ale podívat do
tabulky náročnosti jednotlivých projektů a vybrat si ten správný. Některým projektům stačí pouze 10 MB, některým vyhovuje 100 a více.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře

RE: Jak doma najít mimozemšťany eclipse* 24. 08. 2008 - 22:45