Internetové fyzikální odkazy

29. květen 2008 | 20.30 |
› 

Tady najdete fyzikální internetové odkazy, které jsou průběžně doplňovány. Pokud tady chcete mít svůj oblíbený fyzikální či matematický odkaz, tak jej napište do komentářů a bude tu postupně zařazen. Vznikne tu postupně databáze všech vhodných odkazů.

ŠKOLY:
http://kabinet.fyzika.net/index.php – Gymnázium Klatovy
http://www.zsslapanice.cz/projekty/fyzika/ – FYZIKA V DOMÁCÍ ŠKOLE (pokusy, řešené příklady!, laboratorky pro ZŠ, pro domácí přípravu)
www.fyzikaonline.cz – prezentace a programy ze ZŠ Sokolovská Liberec
http://fyzika.zskrestova.cz/?page_id=7 - podpora fyziky na ZŠ - zápisy do sešitu ZŠ Krestova
http://www.ufm.sgo.cz/o_projektu.php – Učíme fyziku moderně
http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/index.php - biomechanika pro studenty lékařských fakult

FYZIKÁLNÍ WEBY:
http://www.techmania.cz/edutorium/ – články o fyzice, významných vědcích a vynálezcích
http://www.spstr.pilsedu.cz/osobnistranky/josef_gruber/dte/index.html – články z dějin techniky

http://web.svf.stuba.sk/kat/FYZ/fyzika_ta_vola/index.html – slovenský web FYZIKA ŤA VOLÁ, videa, animace, pokusy, obrazové úlohy

POKUSY:
http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/pokusy/fyzika.htm – slovenská stránka jednoduchých pokusů

ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE:
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-535-8/pages-img/ – Záhady, klíče, zajímavosti - Očima fyzikální chemie
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_ekniha-001/pages-img/ – Fyzika I, elektronická publikace
http://som.ic.cz/skola/fyz/ucebnice/ – Učebnice fyziky z VUT ve formátu pdf
http://www.ucebnice.krynicky.cz/Fyzika/index.html – Krynický - učebnice fyziky pro gymnázia v pdf + příklady
http://www.ucebnice.krynicky.cz/Matematika/index.html – Krynický - učebnice matematiky pro gymnázia v pdf + příklady

PROGRAMY:
http://www.instaluj.cz/cz/katalog/vzdelavani/matematika-a-fyzika/
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/vyukamat/slovniulohy.htm - slovní úlohy o pohybu

ASTROFYZIKA:
www.astro.pef.zcu.cz/ – planety, galaxie, hvězdy
http://puda.chytrak.cz/index.html – výukový astroweb
http://navod.hvezdarna.cz/navod/praveted.htm#1 – Návod na použití vesmíru, aplety Slunce, Měsíc, obloha nad ČR, Mars, výskyt polární záře, měsíce Jupitera

http://www.kosmo.cz/ – skupina českých webů o kosmonautice
http://www.observatory.cz/info/index.php?page=Encyklopedie/index.html – Encyklopedie astronomie je stručným seznámením se současnými znalostmi astronomie. Formou jednostránkových karet s pomocí maximálně zhuštěných textů, grafiky, videa a interaktivních prvků podává informaci o orientaci na noční obloze, sluneční soustavě, objektech vzdáleného vesmíru a prostředcích výzkumu kosmu.
http://astro.sci.muni.cz/ – expresní astronomické informace
http://planety.astro.cz/ – planety sluneční soustavy
http://mek.kosmo.cz/index.htm – Malá encyklopedie kosmonautiky - rozsáhlý web o historii a současnosti kosmonautiky
http://www.physics.muni.cz/astrodidaktika/index.html – didaktika astrofyziky, učební texty
http://www.physics.muni.cz/astroulohy/ – úlohy z astrofyziky
http://www.n2yo.com/ – pozorování ISS v reálném čase
http://astronuklfyzika.cz/strana3.htm – teorie relativity, gravitace, astrofyzika, kosmologie

MECHANIKA:
http://v.smid.sk/fyzika/vyuka/mech/ – od úvodu do fyziky po práci a energii (včetně)
http://jnbdnok.szm.sk/menu1.html – kreslená kinematika a dynamika ( slovensky)
http://www.spstr.pilsedu.cz/osobnistranky/josef_gruber/mec/stranky/indexmec.htm – obrázky z mechaniky
http://www.bucovice711.cz/wwwfyzika/vyuka/programs/ruzne/freierFall/freierFall.exe – (německy) - simulátor volných pádů - nastavení různých parametrů
http://www.eia.doe.gov/kids/energyfacts/index.html – dětské stránky o energii (angl)
http://www.simopt.cz/energyweb/web/index.php – encyklopedie energie

http://web.gfxs.cz/gpole/ – česká  multimediální prezentace pojednává o gravitačním poli Země a Slunce, simulace vrhů, přešené příklady
http://id.mind.net/ zona/mstm/physics/mechanics/mechanics.html – mechanika (angl)
http://www.bucovice711.cz/wwwfyzika/vyuka/programs/kabinetklatovy/zvedak/zvedak.pps#5 – hydraulický zvedák v ppt
http://archimeduvzakon.chytrak.cz/index.html – procvičení Archimédova zákona.
Za pozornost stojí řešené příklady, pokusy a převzaté java aplety hydrostatického tlaku a vztlakové síly.

KMITÁNÍ A VLNĚNÍ:
http://lac.karlov.mff.cuni.cz/KmitMain/Kmitani/KmPoR.htm – kmitavý pohyb
http://www.bucovice711.cz/wwwfyzika/vyuka/programs/ruzne/Feder/Feder.exe – aplet, simulátor pružinového oscilátoru (německy)
http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph11/materialseiten/m08_harmonischwing.htm – harmonický kmitavý pohyb (něm)
http://www.c-mail.cz/ekosoft/clanky/vlneni/vlneni.htm – vlnění
http://id.mind.net/ zona/mstm/physics/waves/propagation/huygens1.html – Huygensův princip (angl)
http://id.mind.net/ zona/mstm/physics/waves/waves.html – vlnění (angl)
http://id.mind.net/ zona/mstm/physics/waves/standingWaves/standingWaves1/StandingWaves1.htmlaplety stojatého vlnění (angl)
http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/waves/Phys_anim_waves.html – vlnění, animace! (angl)
http://www.calacademy.org/products/pendulum/index.html – Foucaultovo kyvadlo (angl)
http://www.acoustics.salford.ac.uk/schools/index1.htm – dětské stránky o zvuku (angl)
http://www.gmi.edu/ drussell/Demos.html – vlnění, animované obrázky (angl)
http://sol.sci.uop.edu/ jfalward/physics17/chapter10/chapter10.html – zvukové vlnění (angl)
http://duef.utc.sk/index.php?go=prednasky&prednaska=6 – jak slyšíme (slovensky)

MOLEKULOVÁ FYZIKA:
http://www.jergym.hiedu.cz/ canovm/termoche/fyzika.html#applet – aplety (plyn/kapalina,ideální plyn, izotermický děj, Maxwellovo rozdělení, Carnotův cyklus...)http://www.bucovice711.cz/wwwfyzika/vyuka/programs/ostatni/stupnice.exe – program pro převody teplot mezi °C, R, F a K
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/molvie1.swf – disociace NaCl ve vodě
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/gasesv6.swf – izotermický, izochorický, izobarický děj
http://www.keveney.com/Engines.html – animované motory (angl)http://www.auta5p.eu/informace/motory/motory.htm – princip činnosti automobilových motorů s obrázky
http://www.bucovice711.cz/wwwfyzika/vyuka/programs/ruzne/parni_stroj/parni%20stroj.exe – flash, parní stroj
http://www.bucovice711.cz/wwwfyzika/vyuka/programs/kabinetklatovy/4takt/4takt_motor.pps – čtyřtaktní motor v ppt
http://www.bucovice711.cz/wwwfyzika/vyuka/programs/kabinetklatovy/2takt/2takt_motor.pps#5 – dvoutaktní motor v ppt
http://www.bucovice711.cz/wwwfyzika/vyuka/programs/kabinetklatovy/motory/2&4takt_motor.pps – srovnání dvoutaktního a čtyřtaktního motoru v ppt
http://www.bucovice711.cz/wwwfyzika/vyuka/programs/ruzne/diesel/diesel.exe – flash, Dieselův motor
http://www.bucovice711.cz/wwwfyzika/vyuka/programs/kabinetklatovy/wankl/wankluv_motor.pps – Wankelův motor v ppt
http://www.nmri.go.jp/eng/khirata/stirling/engines/general_e.html – struktura a princip motorů (angl)
http://www.hornictvi.info/stroje/pstroj1/pstroj1.htm – parní stroje, turbíny
http://sol.sci.uop.edu/ jfalward/physics17/chapter6/chapter6.html – teplo (angl)
STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK:
http://www.its.caltech.edu/ atomic/snowcrystals/
– stránka o sněhových vločkách a sněhových krystalech (angl)

http://www.xray.cz/krystalografie/uvod.htm – úvod do krystalografie
http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/mw1_ge/ – německá stránka o struktuře pevných látek (ideální a reálné krystaly)
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/sphere9.swf – prostá mřížka
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/sphere8.swf – prostorově centrovaná mřížka
STRUKTURA KAPALNÝCH LÁTEK:
http://www.funsci.com/fun3_en/exper2/exper2.htm – jevy na tenké vrstvě kapaliny (angl)

http://www.youtube.com/watch?v=CT4pURpXkbY - video - kapilární jevy
http://www.youtube.com/watch?v=u5AxlJSiEEs - video - povrchové napětí
http://www.exploratorium.edu/ronh/bubbles/bubbles.html – o bublinách (angl)
http://www.lsbu.ac.uk/water/anmlies.html – všechny anomálie vody (angl)

ELEKTŘINA:
http://www.bucovice711.cz/wwwfyzika/vyuka/programs/ruzne/Elektrolyza/Elektrolyza.pps#1
– princip elektrolýzy, reakce na katodě a anodě
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/galvan5.swf – elektrolýza

http://www.echalk.co.uk/Science/physics/circuitBuilder/circuitBuilder.html - sestavování elektrických obvodů

SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY:
http://www.ktf.upol.cz/joch/index.html –"Kapitoly ze speciální teorie relativity" http://fyzika.realmind.org/terel.html – online teorie relativity

MIKROSVĚT:
http://www.omicron.de/index2.html?/rom/dynamical_oscillation/index.html Omicron – fotky z nanosvěta
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/activa2.swf – exotermická a endotermická reakce
http://www.ntmdt.com/spm-principles/view/afam-resonance-spectroscopy – princip mikroskopů

KVANTOVÁ, ATOMOVÁ:
http://artemis.osu.cz/mmfyz/ – multimediální encyklopedie atomové a kvantové fyziky

JADERNÁ FYZIKA:

http://astronuklfyzika.cz/strana2.htm – jaderná a radiační fyzika, nukleární medicína
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/radioa7.swf – druhy radioaktivního záření
http://atomovejadro.wz.cz/stranky/infoWeb.html – fyzika atomového jádra

SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY:
http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/paradoxy/ – paradoxy prostoročasu
http://fyzweb.cz/materialy/relativita_7x_ne/cz00-start.html – relativitě 7X NE ! (Čtyři a půl minuty dlouhý multimadiální pořad vyvracející 7 častých omylů o speciální teorii relativity a jejím tvůrci Albertu Einsteinovi)

Optika:
www.logika.tym.sk/index.html - optické klamy
http://www.michaelbach.de/ot/ – sbírka optických iluzí řazených do několika kategorií

FYZIKÁLNÍ PORTÁLY
http://www.quido.cz/fyzika/ – fyzika kolem nás, vysvětlení každodenních jevů
http://fyzika.jreichl.com/– elektronická encyklopedie fyziky
http://zajfyz.physics.muni.cz/index.php?web=uvod – Zajímavá fyzika aneb nevšední jevy všedního dne (Týc)
http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/#mic – flashové fyzikální animace
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/physical_science/physics/physics.html&edu=elem – angl.

EXPERIMENTY:
http://209.85.135.104/translate_c?hl=cs&sl=en&u=http://www.hunkinsexperiments.com/default.htm&prev=/search%3Fq%3DHow%2Bto%2BMake%2BA%2BNuclear%2BReactor%26hl%3Dcs%26rlz%3D1T4SUNA_enCZ262CZ266%26pwst%3D1&usg=ALkJrhiP77jmGfS7sYrtw8iOFLiiSh7_9Q - matematické a fyzikální experimenty

SERVIS:
http://feelingtea.com/ – stránka pro převod videa z youtube (zadat URL a download)
http://translate.google.cz/translate_t – Překládání textů 1.) Označíte si myší text pro přeložení. 2.) CTRL + C 3.) Otevřete si uvedenou webovou stránku 4.) Klepnete myší do rámečku - Původní text 5.) CTRL + V 6.) Odkliknete přeložit. Je možné překládat i webové stránky - dolní rámeček.
http://anagram.dingbatway.com/ - vyhledávač přesmyček
http://www.clocklink.com/gallery.php - hodiny na webu
http://blueboard.cz/ – vzkazovníček na webu

http://moje-ip-adresa.cz/ - vyhledávač IP adres

POČASÍ:
http://www.ok1vei.com/WXradar.htm – můj oblíbený meteorologický radar
http://pocasi.astronomie.cz/ – komplexní stránka o počasí (předpovědní a synoptické mapy, radary...)

13 - Mechanical Advantage and Friction http://www.youtube.com/watch?v=oWiZ_5qvs7I&feature=related

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Internetové fyzikální odkazy for.... 09. 02. 2012 - 22:30