Mach 3, 4, 5 ....

5. září 2008 | 06.00 |

Mach

Mnohé z vás při přečtení nadpisu asi napadne asociace s holícími strojky těchto značek...
Inu i výrobci se při vymýšlení názvů nechávají inspirovat. A mají kým.
Ernst Mach se narodil před 180 lety v Chrlicích u Brna. Byl to světově proslulý fyzik zabývající se především optikou, akustikou a termodynamikou. O jeho výchovu pečoval zprvu sám otec, později Ernst navštěvoval piaristické gymnázium v Kroměříži a univerzitu ve Vídni. Stal se profesorem matematiky a později i fyziky ve Štýrském Hradci (Graz). Počátkem roku 1867 odešel do Prahy přednášet experimentální fyziku a ještě téhož roku v létě se oženil. Za 28 let působení v Čechách vytvořil v podstatě celé své fyzikální dílo. Roku 1895 přijal nabídku z Vídně učit filozofii, zejména historii a teorii induktivní vědy. Jeho nové aktivity přerušil v červenci 1898 záchvat mrtvice, po němž mu natrvalo ochrnula pravá polovina těla. Těsně před první světovou válkou byl několikrát opakovaně nominován na převzetí Nobelovy ceny, avšak tohoto ocenění se nikdy nedočkal. Zemřel na selhání srdce v roce 1916 v Haar u Mnichova.
Během svého experimentování se zabýval optickými a akustickými pokusy, které vycházely z Dopplerova principu. Z jeho prací měla velký ohlas studie zabývající se průletem střel prostředím. Na fotografické desce jako první publikoval fotografie kuželovité tlakové vlny doprovázející průlet střely. Při nadzvukových rychlostech tato čelní vlna přenáší zvukový ráz daný zhuštěním vzduchu v okolí střely.
Je po něm nazváno tzv. Machovo číslo (Ma) udávající poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže prostředí; např. v letectví je to poměr rychlosti letu k rychlosti zvuku. Poměr rychlostí menší než 1 jsou podzvukové, je-li poměr větší než 1, jde o rychlosti nadzvukové. Při zemském povrchu je 1 Ma asi 1 225 km·h−1, ve stratosféře pak rychlosti 1060 km·h−1.
S jevy okolo překonávání zvukové bariéry souvisí i zvukový efekt, tzv. sonický třesk, k němuž dochází při pohybu letadla okolo hranice rychlosti zvuku (zejména při rychlostech těsně pod touto hranicí). Tento efekt je vytvářen expanzi vzduchu při dosažení rychlosti zvuku. Při tomto jevu není podstatná rychlost stroje, ale je velmi důležitá hodnota lokální rychlosti na povrchu stroje.
Mach vytvořil mnoho demonstračních a měřících přístrojů (Machův vlnostroj, Machovo kyvadlo), které jsou dodnes používány k demonstračním pokusům i ve školách.
Věnoval se kromě akustiky také interferenčním a difrakčním jevům a polarizačním efektům.K jeho chápání mechaniky se hlásil zejména Albert Einstein, kterého Machův princip inspiroval při tvorbě speciální teorie relativity.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře

RE: Mach 3, 4, 5 .... nafoukana koza 17. 09. 2008 - 12:37