Pravidla pro hodnocení a klasifikaci

1. duben 2008 | 00.01 |

Požadavky ke klasifikaci v I. pololetí školního roku 2015/2016
– napsat následující písemné práce:
1.) Číselné obory, násobek, dělitel
2.) Reálná čísla, odmocniny, intervaly
3.) Mnohočleny a jejich úpravy
4.) Lomené výrazy a jejich úpravy, mocniny
5.) 1. písemná práce - čtvrtletní
6.) Množiny a Vennovy diagramy
7.) Výroky, negace výroků, věty a důkazy
8.) Lineární rovnice
9.) 2. písemná práce - pololetní
– pokud student během pololetí z důvodu nepřítomnosti nenapíše některou z uvedených písemných prací, může ji (mimo čtvrtletních prací) nahrazovat známka z ústního zkoušení.
Známka z písemné práce, ústního zkoušení i výsledná známka na vysvědčení je stanovena na základě poměru počtu získaných bodů k celkovému počtu možných bodů na základě této stupnice hodnocení:
1 – 85% – 100%
2 – 70% – 84%
3 – 50% – 69%
4 – 40% – 49%

Do sešitu si stáhni a nalep na tvrdé desky tabulku hodnocení a bodování, kterou najdeš zde:


Známky jsou uloženy na webu školy v sekci  AGENDA ŠKOLY

Zpět na hlavní stranu blogu