Perpetuum mobile

2. září 2008 | 16.29 |

Perpetuum mobile bývá česky nazýváno věčným strojem či věčným samohybem.
Je to smyšlený stroj, který by pro svůj chod nepotřeboval žádný vnější zdroj energie.


Podle dosavadních platných fyzikálních zákonů takový stroj nemůže existovat. Konkrétně by byl v rozporu buď s prvním termodynamickým zákonem (zjednodušeně: zákon o zachování energie) nebo druhým termodynamickým zákonem (zjednodušeně: teplo se šíří vždy z teplejšího tělesa na chladnější a ne naopak).

Podle toho, který z termodynamických zákonů by byl porušen existencí takového stroje, se perpetua mobile rozdělují do dvou základních kategorií.
Kategorie jsou označovány jako "perpetuum mobile prvního druhu" a "perpetuum mobile druhého druhu".

Perpetuum mobile prvního druhu produkuje nejméně tolik energie, kolik sám spotřebuje. Jakmile je jednou stroj spuštěn, může pracovat velmi dlouhou dobu, závislou třeba na tom jak velká je třecí síla či odpor prostředí, které stroj zpomalují či zbržďují. To se zdánlivě jeví jako porušení zákona o zachování energie. Většinou takové stroje využívají neobvyklé zdroje energie a mají velmi malou spotřebu energie (mohou využívat rozdílných teplot či tlaku ve svém okolí)
Perpetuum mobile druhého druhu je takový stroj, který přeměňuje teplo na jiný typ energie, aniž by přitom porušil zákon zachování energie. Takový stroj porušuje druhou větu termodynamickou. Viz čínský pijící ptáček.

Na videu můžeme pozorovat několik návrhů takových věčných samohybů:

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.58 (19x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře

RE: Perpetuum mobile mfaaa 28. 10. 2008 - 00:24
RE(2x): Perpetuum mobile ssdsd 31. 01. 2011 - 07:49
RE: Perpetuum mobile dawid hadrava 10. 03. 2012 - 20:16