Newtonova hora

19. září 2008 | 06.00 |

Newtonova hora

Isaac Newton přišel s následující úvahou: Představme si velmi vysokou horu, na jejíž vrchol vyšplháme a velkou silou z ní hodíme kámen.Vržený kámen se vlivem přitažlivosti odchyluje od přímočaré dráhy a dopadá vlivem gravitace na Zemi a přitom opisuje křivku.

Pokud bychom měli tak velkou sílu a házeli bychom kámen stále větší rychlostí, tak kámen může opsat oblouk dlouhý deset, sto, tisíc mil, a nakonec by odletěl za hranice Země a už se na ni nevrátil.
Kdyby na této myšlené hoře bylo umístěno dělo, pak by střela vypálená z něho jistou rychlostí nikdy nedopadla zpátky na Zemi a trvale by obíhala kolem zeměkoule po kružnici. Pro zjednodušení máme na mysli střely pohybující se v prázdném prostoru, nikoli v atmosféře.
Docela jednoduchým výpočtem lze zjistit, že k tomu je zapotřebí rychlosti asi 7,9 km/s. Taková střela se pak stane družicí naší planety a oběhne naši planetu za 84 min. Této rychlosti říkáme kruhová rychlost nebo také první kosmická rychlost. Tato rychlost charakterizuje pohyb některých umělých družic Země. S narůstající vzdáleností od družice od země se její kruhová rychlost zmenšuje.

Udělíme-li náboji větší rychlost, nebude už obíhat kolem Země po kružnici, ale po elipse.

A bude-li počáteční rychlost ještě větší než v předešlém případě, střela se nadobro vzdálí od naší planety a odlétne do vesmírného prostoru po parabole. To se stane při počáteční rychlosti asi 11,2 km/s. Označujeme ji jako parabolická rychlost nebo druhá kosmická rychlost.

Applet k vyzkoušení:

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře

RE: Newtonova hora andy* 30. 10. 2008 - 06:29