O čem ta fyzika vlastně je?

8. září 2008 | 16.05 |

Fyzika je přírodní věda (z řeckého φύσις (physis) příroda), která zkoumá hmotu, její vlastnosti a chování během dějů. Vlastnosti a vztahy mezi nimi popisuje zpravidla jazykem matematiky. Fyziku zjednodušeně rozdělujeme podle metod na teoretickou fyziku, experimentální fyziku a aplikovanou fyziku (viz video).

Teoretická fyzika se vyvozuje z matematických objevů a experimentálních výsledků obecnější platnost zákonů a určuje hranice jejich platnosti. Cílem experimentální fyziky je potvrzení nebo vyvrácení existující teorie. Často přitom dochází k jiným novým objevům. Aplikovaná fyzika vychází z potřeb praxe. Její rozvoj je motivován potřebami z výroby, lidské spotřeby a z potřeby ochrany životního prostředí.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře