Doktor na mě posvítí a hned má teplotu

16. září 2008 | 16.00 |

Tak si představte, že přijdete k lékaři a místo toho, aby vám sestra změřila teplotu, vytáhne na vás doktor nějakou pistoli, poprosí ať otevřete pusu a z několika metrové dálky vám do ní tou pistolkou posvítí červeným laserovým paprskem. Dost možná, že se tak v budoucnu bude měřit tělesná teplota bezdotykově, to ale poněkud přeháním...

Radiační teploměr (Infrateploměr) je teploměr určený k měření vysokých teplot založený na zákonech tepelného záření (Planckův vyzařovací zákon, Wienův zákon, Stefanův-Bolcmanův zákon). Měří záření vysílané tělesy do okolí (na stejném principu pracují i světelná infračidla či naváděné střely). Dnes se totiž takové "infračervené paprskomety" používají zatím spíše v průmyslu, ve skladech při expedici či kontrole.
Teploměr využívá toho, že každé těleso, které má teplotu větší než je absolutní nula, zároveň jisté množství energie vyzařuje. Čím má vyšší teplotu, tím více září, sálající teplo cítíme a když teplota přesáhne nějakou mez, začne zářit i ve viditelné oblasti spektra (rozžhavená plotýnka vařiče, spirála grilu). Množství vysílané energie je s teplotou spjato natolik, že tak lze výpočtem teplotu určit.V přístroji je čidlo, které je schopné přijatou energii změřit, a čip, který převede výsledek měření na displej. Laserový paprsek pak slouží k tomu, abychom věděli, kam máme přístrojem zamířeno a čeho teplotu tudíž měříme.

Všechno je samozřejmě složitější. Předměty s lesklým povrchem nejenom vyzařují, ale také záření okolních předmětů odrážejí, což se musí korigovat. Teploměr měří jenom povrchovou teplotu a v mlze nebo kouři funguje špatně (protože měří teplotu rozptýlených částic). Na druhou stranu má spoustu výhod, dá se měřit i vysoká teplota, při níž se mechanické teploměry roztaví, lze měřit na dálku i v pohybu.

Dnes jsou k dostání přístroje v cenové relaci už kolem 2000 Kč, umí měřit teplotu v rozsahu od – 50°C až do 1000 °C při rozlišení od 0,1°C. Čím větší rozsah teplot a přesná kalibrace přístroje, tím vyšší cena.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře