Motýl ve fyzice? Mol!

18. říjen 2008 | 06.00 |

molMol je jednotka látkového množství. Používána je nejenom ve fyzice, ale rovněž v chemii a ve fyzikální chemii. V podstatě jde o vhodně definované množství látky, které bude tvořit jednotku.

Pro některé případy je totiž účelné vztáhnout některé veličiny nikoliv k hmotnosti (měrné jednotky) ale právě k látkovému množství, jehož změna je pak spojena se změnou vnitřní energie, kde koeficient úměrnosti je tzv. chemický potenciál. Při některých chemických reakcích se totiž látkové množství může měnit i při konstantní hmotnosti a to je spojeno se změnou vnitřní energie. Množství veličiny vztažené k jednotkovému látkovému množství nazýváme molárním množstvím. Takto vyjadřujeme například molární hmotnost či molární objem.

Počet částic v jednotce látkového množství se nazývá Avogadrova konstanta. Byla zavedena na počátku 19. století, kdy Dalton, Gay-Lussac a Avogadro došli na základě výsledků svých výzkumů k závěru, že látka má svou vnitřní částicovou strukturu. Rozborem Gay-Lussacova zákona a Daltonových výsledků dospěl Avogadro k závěru, že stejné objemy různých plynů obsahují za téhož tlaku a téže teploty stejný počet molekul (Avogadrův zákon, 1811). Na této úměrnosti spočívala důležitá metoda měření atomových hmotností. Tehdy se pro množství látky používal pojem grammolekula popř. gramatom, který vyjadřoval takové množství látky v gramech, kolik činila její relativní atomová hmotnost. Později byl tento pojem nahrazen molem. Jednotka mol je definována jako množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů obsažených ve 12 gramech izotopu uhlíku C12. Tato definice byla přijata usnesením XIV. Generální konference pro váhy a míry v roce 1971 a v roce 1980 byla ještě zpřesněna požadavkem, že atomy uhlíku nesmí být vázané a musí být v základním stavu. 1 mol uhlíku složeného pouze z izotopu C12 má tedy podle definice hmotnost přesně 12 g, ale 1 mol přirozené směsi izotopů uhlíku bude nepatrně těžší, jeho hmotnost je přibližně 12,011 g. A tuto hodnotu atomové hmotnosti najdeme také v chemických tabulkách. Zajímavý je úhrnný náboj jednoho molu elektronů, který se v absolutní hodnotě nazývá Faradayova konstanta, vyskytující se ve vztazích v souvislosti s elektrolýzou. Její hodnota je přibližně F = 96 485 C mol−1 .

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře