Googol aneb jak pojmenovat velká čísla

19. říjen 2008 | 06.00 |
› 
googolNázev největšího vyhledávače google vznikl jako zkomolenina výrazu googol. Googol je číslo 10100 (1 a sto nul). Název byl vytvořen pro pobavení, když jej vymyslel v roce 1938 devítiletý Milton Sera, když se ho jeho strýc, americký matematik Edward Kasner (1878-1955) zeptal, jak by toto velké číslo pojmenoval. Milton odpověděl googol. Kasner následně googol definoval jako 10100 - tedy číslo, které tvoří 1 následovaná 100 nulami.
Kasner pak definoval také pojem googolplex, což je číslo vzniklé ze zápisu 10googol.
Ale teď už vážně.Anglické názvy pro velká čísla vychází z latinských slov pro malá čísla a přidáním koncovky -illion. Z latinské předpony bi- (2) vychází billion (109). Evropské a americké pojmenování velkých čísel se liší (viz tabulka). Oba systémy mají ale společný původ. Francouzský fyzik a matematik Nicolas Chuquet (1445-1488) použit byllion a tryllion pro vyjádření čísel 1012 a 1018 a založil tak dnes známý evropský systém pojmenování velkých čísel. Byly to také francouzští matematici, kteří v 17. století použili billion a trillion pro 109 a 1012. Toto pojmenování se stalo vlastní pro Francii a USA, zatímco původní značení zůstalo v používání ve Velké Británii a Německu. Ve Francii se rozhodli v roce 1948 přejít zpět ke Couchetovu "evropskému" systému.
Evropský systém pojmenování velkých čísel používá latinské číslice n pro zápis čísla 103n a koncovek -on a -ard (million, milliard).
V americkém systému pojmenování velkých čísel je jméno vytvořeno z latinské číslice (n), které je použito pro číslo pro číslo 103n+3. V evropském systému je stejné jméno přiřazeno číslu 106n.
V poslední době je evropský systém nahlodáván americkým. Je to hlavně kvůli americkému finančnictví (Američané používají pro 1 000 000 000 dolarů pojmenování billion dollars). V Británii bylo v roce 1974 rozhodnuto, že v oficiálních statistikách a hlášeních bude pro miliardu používáno "americké" označení billion.
Výsledkem používání různých systémů je to, že ten, kdo používá pojmů billion a trillion si nemůže být jistý, jak jej druhá strana pochopí. Zatím není zřejmé, který systém nakonec převáží. Ani jedna strana nechce ustoupit. Jednou z možností je přejít na Řecký systém pro čísla s n>3 (milion a miliarda by zůstaly zachovány): pro vytvoření čísla by byly použity řecké číslice (gillion - giga).
Pro velká čísla se ve světě vědy používají standardizované předpony (viz tabulka) a číselné označení s exponenty. Nemůže dojít ke zmatení pojmů jak tomu může být při použití různých bilionů.

Převodní tabulky velkých čísel
n =
103n =
Americký
systém
Evropský
systém
SI předpona
Řecký systém
3
109
billion
milliard
giga-
gillion
4
1012
trillion
billion
tera-
tetrillion
5
1015
quadrillion
billiard
peta-
pentillion
6
1018
quintillion
trillion
exa-
hexillion
7
1021
sextillion
trilliard
zetta-
heptillion
8
1024
septillion
quadrillion
yotta-
oktillion
9
1027
octillion
quadrilliard
ennillion
10
1030
nonillion
quintillion
dekillion
11
1033
decillion
quintilliard
hendekillion
12
1036
undecillion
sextillion
dodekillion
13
1039
duodecillion
sextilliard
trisdekillion
14
1042
tredecillion
septillion
tetradekillion
15
1045
quattuordecillion
septilliard
pentadekillion
16
1048
quindecillion
octillion
hexadekillion
17
1051
sexdecillion
octilliard
heptadekillion
18
1054
septendecillion
nonillion
oktadekillion
19
1057
octodecillion
nonilliard
enneadekillion
20
1060
novemdecillion
decillion
icosillion
21
1063
vigintillion
decilliard
icosihenillion
22
1066
unvigintillion
undecillion
icosidillion
23
1069
dovigintillion
undecilliard
icositrillion
24
1072
trevigintillion
duodecillion
icositetrillion
25
1075
quattuorvigintillion
duodecilliard
icosipentillion
26
1078
quinvigintillion
tredecillion
icosihexillion
27
1081
sexvigintillion
tredecilliard
icosiheptillion
28
1084
septenvigintillion

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.19 (16x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře

RE: Googol aneb jak pojmenovat velká čísla davidhavel 21. 10. 2008 - 16:53
RE: Googol aneb jak pojmenovat velká čísla natáliie 13. 09. 2010 - 19:23