Sonda Fermi potvrdila teorii relativity

16. listopad 2009 | 06.00 |

Americká vesmírná observatoř Fermi (původně zvaná GLAST a přejmenovaná v srpnu 2008 na Fermi) více než rok hledá ve vesmíru zdroje gama záření. Data, která mezitím zjistila, umožnila vznik dosud nejpřesnější mapy oblohy v oboru nejvyšších energií elektromagnetického spektra. Dalším důležitým počinem této sondy je významný příspěvek k ověření správnosti Einsteinovy teorie relativity, která předpokládá, že se ve vakuu elektromagnetické záření šíří konstantní rychlostí, bez ohledu na jeho vlnovou délku.

Sonda v květnu 2009 zaznamenala v galaxii vzdálené asi 7,3 miliard světelných let záblesk záření gama, označovaný jako GRB 090510. Gama záblesky jsou nejjasnější exploze ve vesmíru, které bývají nejčastěji spojovány se zánikem velmi hmotných hvězd. Když taková hvězda kolabuje do stadia neutronové hvězdy anebo černé díry, silně vyzařuje v gama oblasti elektromagnetického spektra, přičemž jsou také urychlovány nabité částice na relativistické rychlosti. Záblesky trvají od zlomků sekund až po několik minut a uvolňují se při nich ohromné množství energie.

Rozbor dat tohoto záblesku gama prokázal, že mezi mnoha fotony, které Fermi během dvouvteřinového záblesku zachytil, se objevily i takové, jejichž energie se lišila milionkrát. Přesto dorazily téměř současně, přesněji v rozmezí pouhých 0,9 sekundy. Vezmeme-li v úvahu, že fotony k sondě cestovaly přes sedm miliard let, a to přes různá prostředí, je uvedený rozdíl skutečně zanedbatelný (1 ku 100 milionům miliard). Potvrdilo se tedy, že rychlost elektromagnetického záření na jeho energii nezávisí.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře