Mlžná stopa za letadlem nebo chemtrails?

5. prosinec 2008 | 06.00 |

Někdy se za letadly letícími ve velkých výškách vytvoří bílá mlžná stopa. Nejsou to však zplodiny z motorů letadla. Znáte fyzikální příčinu tohoto jevu?

V horních vrstvách atmosféry ve výškách od 3 km někdy vzniká stav, kdy hustota vodních par ve vzduchu je vyšší než by byla hustota sytých par, kdy normálně dochází ke kondenzaci vzduchu na kapalinu. V tomto stavu přesycených vodních par pak stačí pouze k dodání nějakých drobných nečistot či molekul, které se stanou kondenzačními jádry a dojde k velmi rychlé kondenzaci – vzniku drobných kapiček, které jsou mlžnou stopou. Takovými kondenzačními jádry mohou být produkty spalování v motorech letadla. Při nižších teplotách dokonce místo kapiček vznikají krystalky ledu, ale ze země tento jev vnímáme stejně.

Podobného principu se využívá při detekci elementárních částic a zkoumání tvaru jejich trajektorie (při jaderných reakcí nebo z kosmického záření) v mlžné komoře.

Poslední dobou na internetu zvyšují paniku konspirační teorie, které hovoří o tzv. chemtrail (z chemical trail). Jsou to stopy, které za sebou zanechávají trysková letadla, které mají jiný vzhled a strukturu než běžné kondenzační pásy. Neexistují však vědecké studie či oficiální dokumenty, které by existenci chemtrails (tak, jak je popisují stoupenci konspiračních teorií) potvrzovaly.

Chemtrail je podle těchto teorií tvořen chemikáliemi, které mohou být nebezpečné lidskému zdraví, nebo přímo prudkými jedy (baryum, bauxit či jiné oxidy hliníku, dibromidetylén, sloučeniny vápníku a hořčíku, různá polymerová vlákna apod.). Díky složení rozdílnému od contrails mají pásy mít jiné optické vlastnosti, z nichž se dá většina pozorovat pouhým okem.

Zastánci konspirační teorie ignorují skutečnost, že baryum, oxidy hliníku atd. se dají snadno analyzovat a že žádné odborné pracoviště ani sami propagátoři konspirační teorie žádné zvýšení výskytu takových látek nezaznamenaly.

Tyto kondenzační pásy mají být vytvářeny záměrně. Důvody podle střízlivějších vysvětlení stoupenců těchto teorií jsou:

  • zvyšování odrazivosti slunečního záření od atmosféry, aby došlo k útlumu dopadů globálního oteplování. Stoupenci teorie chemtrails vidí problém v tom, že je tak činěno bez vědomí či souhlasu obyvatelstva.
  • zvyšování permeability prostředí pro vojenské radiolokátory
  • modifikace počasí

Podle radikálnějších názorů důvodem může být i záměrné způsobování zdravotních obtíží za účelem testování či dokonce redukce populace nebo součást vesmírného programu USA.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny