Rok 2008 bude nejdelší za 16 posledních let

16. prosinec 2008 | 06.00 |

sekunda


Kromě toho, že je rok 2008 přestupný a má tedy 366 dní, prodlouží se ještě o jednu sekundu.O sekundě navíc rozhodlo mezinárodní sdružení časoměřičů. O sekundu delší bude poslední minuta před novoroční půlnocí.

Čas na hodinách by měl po této úpravě přesně odpovídat rotaci Země. Přidání vteřiny je v pravidelných intervalech nutné. Naše planeta totiž při pohybu kolem vlastní osy nabírá malá zpoždění proti běžné délce dne. Dochází k tomu v důsledku zpomalování zemské rotace slapovými silami Měsíce. Patrné však jsou i nepravidelné odchylky, způsobené zatím ještě málo zdokumentovaným vztahem zemského jádra a jeho pláště. Protože největší část změn připadá na vrub zpomalování zemské rotace, v praxi se zatím přestupná sekunda nikdy neubírala, ale vždy jen přidávala. Poprvé se světový čas upravil v roce 1972 a zatím poslední změna se udála před třemi lety.

Zmiňovaná přestupná sekunda je jednosekundová oprava nepravidelně aplikovaná v systému měření času UTC. Jejím cílem je udržovat systém UTC synchronní s nepravidelnou rotací Země. Přestupná sekunda nemá nic společného s přestupným rokem.

Systém UTC je založen na mezinárodním atomovém času (TAI), který je extrémně přesný; oproti tomu běžný občanský čas (střední sluneční čas, časová škála UT1) je založen na rotaci Země, která je nepravidelná a oproti UTC se odchyluje. Aby byl běžně užívaný čas dostatečně přesný a přitom se nelišil od pohybu Slunce po obloze, udržuje se čas UTC v rozmezí ±0,9 sekundy od UT1 pomocí jednosekundových oprav zaváděných nepravidelně, v době, kdy odchylka překročí tuto mez, do časové škály UTC.

V případě potřeby se přestupná sekunda zavádí vždy 31. prosince nebo 30. června o půlnoci UTC. Při přidání jedné sekundy tak po 23:59:59 následuje ještě 23:59:60 a teprve potom 00:00:00. Tato úprava je provedena na celém světě ve stejný okamžik. V České republice tedy v 1:00 SEČ 1. ledna nebo ve 2:00 SELČ 1. července.

V případě potřeby by bylo možné i sekundu ubrat, a tak by po 23:59:58 následovalo hned 00:00:00.

Minutě s 61 (ev. 59) sekundami se často říká přestupná minuta.

O tom, zda se v daném termínu přestupná sekunda zavede (tzn. zda se UTC od UT1 odchyluje více než o 0,9 sekundy), rozhoduje na základě svých měření Mezinárodní služba rotace Země (IERS). Dosud byla přestupná sekunda zavedena 23×; nejčastější interval mezi dvěma zavedeními přestupné sekundy je 18 měsíců, poslední interval však byl výrazně delší (1998–2005).

V roce 2005 se objevil návrh, aby se přestupné sekundy zrušily, a počkalo se, až se rozdíl nashromáždí a přidala se rovnou celá hodina (zhruba jednou za 5000–6000 let).

Sekunda se bude přidávat na atomových hodinách, podle kterých se řídí čas většiny mobilních telefonů a počítačů. Ty se proto změně času přizpůsobí automaticky.

Seznam přestupných sekund:

1.) 30. června 1972

2.) 31. prosince 1972

3.) 31. prosince 1973

4.) 31. prosince 1974

5.) 31. prosince 1975

6.) 31. prosince 1976

7.) 31. prosince 1977

8.) 31. prosince 1978

9.) 31. prosince 1979

10.) 30. června 1981

11.) 30. června 1982

12.) 30. června 1983

13.) 30. června 1985

14.) 31. prosince 1987

15.) 31. prosince 1989

16.) 31. prosince 1990

17.) 30. června 1992

18.) 30. června 1993

19.) 30. června 1994

20.) 31. prosince 1995

21.) 30. června 1997

22.) 31. prosince 1998

23.) 31. prosince 2005

24.) 31. prosince 2008

Více o čase na: http://www.in-cas.cz/o-case/

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Rok 2008 bude nejdelší za 16 posledních let davidhavel 16. 12. 2008 - 07:10