Terella

17. únor 2010 | 06.00 |

BirkelandPravou příčinu polární záře a její vznik odhalil až roku 1896 norský fyzik Kristian Birkeland. Podle starých poznámek objevil, že polární záře se vyskytují spolu s magnetickými bouřemi a  obvykle, když se na Slunci objeví nějaké skvrny. Ve své hypotéze předpokládal, že Slunce vyvrhuje nabité částice, které jsou zachytávány magnetickým pole Země. Pokusil se svoji hypotézu o vzniku polární záře experimentálně prokázat zařízením zvaným terella. Terrella (v latině znamená "malá země") je malý magnetický model koule představující Zemi. Na její myšlenku přišel ale už dávno před ním anglický lékař William Gilbert při zkoumání magnetismu.

Kristian Birkeland svoji terellu vyrobil z mosazi, která byla potažena platiničitanem barnatým. Terellu nechal ve vakuu ostřelovat katodovými paprsky - dnes už víme, že šlo o proud elektronů. Uvnitř koule byl elektromagnet, který byl od svislého směru mírně nakloněn, aby simuloval magnetické pole Země. Dopad elektronů na povrch koule způsoboval její fosforeskování v daném místě. Tak na univerzitě předváděl vznik polárních září, jak bychom je mohli pozorovat z vesmíru. Elektrony byly zachytávány magnetickým polem elektromagnetu uvnitř terelly a pak způsobovaly proudy tekoucí podél jeho silokřivek směrem dolů či nahoru k pólům.tam budili řídký plyn  k tomu aby zářil. Teprve v roce 1908 výsledky svých pokusů a teorii o polárních zářích publikoval.

Birkeland ač byl asi nejvýznamnějším norský fyzikem, byl pěkný zmatenec. V běžném životě byl značně nepraktický, aby na nic nezapomněl, tak si vše zapisoval do svých poznámek na kousky papíru, které strkal do svých kapes. Dokonce se mu podařilo zapomnět i na svou vlastní svatbu, protože ve stejném čase měl přednášet na univerzitě. Z nedostatku peněz se z něj stal vynálezce, který objevil i elektromagnetické dělo střílející náboje rychlostí až 600 m/s. Nebylo však příliš bezpečné, ostatně jako jeho laboratoř, kde šlo často o život. Jeho vakuové trubice běžně vybuchovaly, všude se pak uvolňovaly výpary rtuti. Na poličkách zářila radioaktivní uranová sůl a pracovníci v laboratoři vykonávali práci s jednou rukou v kapse. To proto, že často dostávali elektrické rány a  chtěli uchránit své srdce před průchodem elektrického proudu skrz tělo do země. Birkeland na hlavě nosil egyptský klobouk fez, prý proto, aby jej chránil před nebezpečným zářením během pokusů a nebolela jej pak hlava.

Jeho teorie vzniku polárních září byla dlouho neuznávána a upadla do zapomnění. Nedostal za ni Nobelovu cenu za fyziku, ačkoli byl na ni 7x nominován. Teprve americké sondy v 60. letech 20. století mu v případě vzniku polárních září daly za pravdu.

Jeho rodinný život se postupně rozpadal, až jej opustila žena. Birkeland se přestěhoval do Egypta, kde zkoumal zvířetníkové světlo. Zde se psychicky začal hroutit, stal se alkoholikem a nakonec i nemocným paranoikem. Odejel do Japonska, kde spáchal v roce 1917 sebevraždu spolykáním většího počtu léků.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře