Zelený paprsek

23. leden 2009 | 06.00 |
› 

zpaprsek1

Spousta fyzikálních jevů kolem nás je tak neobvyklých, že se s nimi lidé nesetkají po celý svůj život. A ti, kteří se s nimi naopak mají možnost setkat, jsou z nich tak překvapení, že si je často neumí vysvětlit. Tak vznikají nejčastěji různé báchorky, příběhy o ufonech a případy později plnící ordinace psychiatrů. Přitom stačí někdy tak málo, jako zajímat se o to, co se kolem nás děje a jak to vlastně funguje. Jedním z nejzajímavějších a také nejvzácnějších optických jevů způsobených lomem světla je zelený paprsek.

Zapadá-li slunce za zcela rovný obzor (ideální je pod hladinu moře) a je-li vzduch dostatečně čistý, aby si slunce uchovalo pokud možno svou oranžovou barvu, potom v posledním okamžiku, kdy se horní okraj slunce noří pod obzor, zazáří náhle čistě zeleným světlem. Jen na velmi kratičký, prchavý okamžik. Často na něj čekají fyzikálně vzdělaní fotografové při svých dovolených u moře.

Jaké je vysvětlení, jevu, kdy slunce najednou zazáří netradičně zelenou barvou? Úhel lomu pro zelené světlo je o něco menší než pro červené. Představme si, že oranžová barva slunečního kotouče vznikne překrytím červeného a zeleného kruhu, ale oba kruhy jsou přes sebe překryty nedokonale. Na horním okraji slunce přečnívá proužek zelené barvy a dolním červené. Horní okraj zapadajícího slunce je tedy čistě zelený, můžeme to však vidět jen tehdy, je-li celá ostatní plocha slunečního kotouče ukryta pod obzorem.

Možnost vidět zelený paprsek závisí na složení atmosféry v okamžiku západu nebo východu Slunce. To značí, že pozorování zeleného paprsku informuje o složení atmosféry, její průzračnost apod. Zelený paprsek se stane viditelným, je-li atmosféra průzračná a obsahuje-li málo vodních par.

Je-li Slunce při západu červené, je možné předem tvrdit, že se zelený paprsek neobjeví. Jestliže naopak při přiblížení k obzoru Slunce změnilo málo své bíložluté světlo a zapadá velmi jasné, pak je možné s velkou pravděpodobností očekávat objevení zeleného paprsku.

Někomu se může zdát podivné, že se neobjevuje záblesk spíše modrý nebo fialový, ale až záblesk zelené barvy někde uprostřed světelného spektra. Ale nejkratší vlnové délky (pro fialovou a modrou barvu) a jsou velmi účinně rozptylovány molekulami vzduchu. Modrý záblesk v okamžiku západu Slunce je proto jevem zcela výjimečným. Zelený paprsek může mít podobu úzkého zeleného proužku nebo výseče, nejpůsobivější je tehdy, objeví -li se jako zelený plamen nebo vějíř paprsků vyšlehnuvších za obzorem.

Doba trvání zeleného paprsku je velmi krátká, závisí na zeměpisné šířce místa pozorování a na ročním období. Nejdelší pozorovaná doba je asi 3,5 sekundy. Nejkratší je v době jarní a podzimní rovnodennosti, kdy Slunce je nad rovníkem, nejdelší pak v době letního a zimního slunovratu, kdy je Slunce od rovníku nejvíce vzdáleno.

Zelený paprsek trvá sice jen velmi krátce, ale mohli bychom si prodloužit potěšení z jeho pozorování tím, že bychom rychle stoupali do výšky a sledovali přitom západ slunce. Americký polární badatel Richard E. Byrd pozoroval zelený paprsek z letadla dokonce 35 minut, za polární noci nad jižním pólem, kdy se okraj Slunce po půl roce opět poprvé zjevil nad obzorem a pohyboval se chvíli podél něho. Novější výzkumy totiž ukázaly, že zelený paprsek nějakou dobu probíhá ve vodorovném směru a je třeba, aby se hustota vzduchu střídavě měnila i podél obzoru.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Zelený paprsek ďobo 23. 01. 2009 - 18:59