Žebříček největších fyzikálních objevů roku 2008

24. leden 2009 | 06.00 |

physics

Na základě článků spousty vědeckých časopisů byl publikován žebříček největších fyzikálních objevů roku 2008. Zde uvádím jeho podobu uveřejněnou na stanici Leonardo:

1. Spuštění obřího urychlovače částic LHC

2. Objev částic obsahující zcela nové zvláštní typy kvarků. Z kvarků jsou složeny těžké
    částice a nelze je při nízkých energiích pozorovat jako volné částice. Vysoce energetická
    srážka těžkých částic dokáže imitovat stav 20 – 30 mikrosekund po  velkém třesku.
3. Laserové záření dokáže zpomalit shluk atomů až téměř do klidového stavu, což umožní
    podrobně měřit jejich vlastnosti. Pro molekuly tento způsob chlazení nefunguje. Podařilo se
    však z atomů  ochlazených na teplotu blízkou absolutní nuly vytvořit molekuly a umožnit
    tak studium jejich vlastností podobně jako u jednotlivých atomů.
4. Technikou zpětnovazebního zesilovače vědci dospěli  k ochlazení oscilačních módů
    1000 kg těžké hliníkové tyče z teploty kapalného helia 4 K až na 0,2 K.
    Tyč představující obří ladičku byla aktivním prvkem detektoru gravitačních vln.
5. Objev nové skupiny supravodivých materiálů na bázi železa a arzenu. Jsou to první
    relativně vysokoteplotní supravodivé materiály, které vykazují supravodivost nad 50 K a
    neobsahují přitom měď. Využití supravodičů v praxi se tak opět přiblížilo k realitě.
6. Světlo dokáže procházet neprůhlednými materiály. Když se čelo světelné vlny předem
    tvaruje speciálními filtry většina ho dokáže neprůhledným materiálem projít.
7. Diamant může užitečný i při tvorbě nových typů elektronických obvodů. Může být využit
    k měření velmi slabých magnet. polí. Jako aplikace se nabízejí paměťové prvky nebo
    extrémně citlivé detektory. Podařilo se už detekovat spin jediného elektronu nebo určit
    polohu příměsi v diamantu s přesností jednoho nanometru.
8. Pozorováním kosmického záření byl zjištěn pokles počtu kosmických paprsků  s energiemi
    nad 4. 1019eV. Novou záhadou však je, že tyto superenergetické částice přicházejí
    z několika konkrétních směrů.
9. Objev exoplanet – planety obíhající kolem velmi vzdálených hvězd. Tyto exoplanety se
    podařilo přímo zobrazit např. Hubbleovým teleskopem a některými dalšími dalekohledy.
10. Podařilo se zachytit záblesky světla, k nimž došlo před 7 miliardami světelných let.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.33 (12x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší