UV záření v soláriu

2. březen 2009 | 06.00 |
› 

Hnědá pokožka se v moderní době považuje za znak zdraví a krásy. Dříve byl opálený muž či žena symbolem venkovanů, kteří  musí celý den pracovat na poli, dnes se stal symbolem člověka, který takto "ukazuje, kolik má volného času". Co se týká krásy opálení, tu si názor vytvoří každý sám, co se však týká zdraví, opak je pravdou. Hnědnutí pokožky je totiž pouze obranným mechanismem, kterým se buňky brání před příliš intenzívním slunečním zářením. Navzdory tomu však po opálené pleti touží téměř každá žena a mnohé si k ní dopomáhají v soláriu. Výzkumy ukazují, že intenzívní opalování v soláriu má za následek předčasné stárnutí pokožky a tvorbu vrásek. Inu účinkům neviditelného ultrafialovému záření podléhá v soláriu poslední dobou spousta lidí. *

Lékaři považují opalování v soláriu za nebezpečné stejně jako pobyt na slunci bez ochranných krémů, další skupina lékařů zase tvrdí, že pro pokožku je přijatelných pouze několik návštěv solária do roka. Dávky UV záření pak nejsou pro organismus škodlivé, ale pomohou třeba s produkcí vitamínu D.

Ultrafialové záření, známější pod zkratkou UV záření, je jedna z oblastí elektromagnetického spektra s vlnovými délkami kratšími než viditelné světlo. Ultrafialové záření objevil německý fyzik Johann Wilhelm Ritter v roce 1801. Pojmenoval ho "dezoxidační" světlo. Nynější název dostal později v 19. století. Přirozeným zdrojem UV záření je Slunce. Člověk toto záření očima nevnímá, ale někteří živočichové jako hadi, ptáci či včely se jím dokonce řídí.

V elektromagnetickém spektru leží UV záření mezi viditelnou částí spektra a rentgenovým zářením. Čím má záření kratší vlnovou délku, tím má také  vyšší energii.  

Z hlediska biologických účinků UV záření se často používá dělení na spektrální oblasti:
UVA pro vlnové délky 400 – 315 nm obvykle nezpůsobuje ani akutní zčervenání kůže, ani  pálení. Využívají je lampy v technice či ve zmiňovaných soláriích.Považuje se obecně za méně škodlivé. Asi 99 % UV záření, které dopadne na zemský povrch je z této spektrální oblasti.

UVB pro vlnové délky 315 – 280 nm zpravidla způsobuje akutní a chronické poškození kůže. UVB záření je z převážné většiny absorbováno v ozónové vrstvě. Ozón a kyslík propustí na povrch Země zhruba třetinu UV záření. Záření UVB je zhoubné pro živé organizmy. Jeho energie je schopná rozkládat nebo narušovat bílkoviny nebo jiné životně důležité organické sloučeniny s vážnými následky pro metabolismus postihnutého jedince, nebo (je-li zasaženy DNA) vzniku rakoviny kůže. Kromě kůže má UVB největší dopad i na oči (dokáže poničit až zcela spálit tyčinky a čípky, gangliové buňky a nervová zakončení v rohovce). Dokáže ničit jednobuněčné organizmy. Proniká vodou do hloubky několika metrů.

UVC záření (200 – 280 nm) je jedním ze dvou způsobů vzniku ozónu - při dopadu na dvojatomární molekulu kyslíku jí toto záření dodá energii pro vznik ozónu, který je touto reakcí absorbován. Záření UVC je prokazatelně zhoubné (karcinogenní) pro živé organizmy. Kromě UVC záření ozón absorbuje i velkou část UVB záření, což znamená, že UV záření na Zemi je tvořeno UVA (90 – 99%) a malou částí UVB (1 – 10%).

V technické praxi UV záření vzniká při průchodu proudu mezi dvěma elektrodami v křemenné trubici naplněné rtuťovými parami. Toto záření poskytují některé speciální zdroje světla, např. vysokotlaká rtuťová výbojka s ochranným filtrem. Filtr  nepropouští tvrdé UV záření i viditelné záření a propouští pouze záření v uvedeném intervalu vlnových délek (např. 365 nm).

Pokud by UV záření, které vzniká jako součást slunečního záření, pronikalo přímo až na naši zem, byly by jeho účinky na život smrtící. Naštěstí se však při dopadu na Zem rozptyluje v ionosféře, v ozonosféře a v ostatních vrstvách atmosféry (vodní páry, aerosoly, ...). Čím déle UV záření prochází atmosférou, tím menší je jeho působení na zemském povrchu.
Důsledkem porušení ozónové vrstvy dochází ke zvýšení jeho propustnosti a to má za následek vznik zdravotního rizika pro citlivé jedince (hlavně malé děti). Ve větších dávkách může UV záření poškodit zrak a kůži.


Jaká je ochrana proti UV záření? 

- vyloučení nechtěné expozice UV záření

- zdroje UV záření, pokud jejich chod nelze kontrolovat zrakem, vybavit optickou signalizací chodu
- zakrytí či zastínění zdrojů záření doporučenými filtry
- zkrácení doby expozice
- pokud není omezení expozice technickými prostředky možné, je nutné použít ochranné pomůcky: na ochranu očí brýle nepropouštějící UV záření, na ochranu exponované kůže ochranné rukavice, popřípadě ochranný oděv
preventivní lékařské prohlídky

Ochranné UV brýle čiré nebo tónované se speciální obrubou zadrží  UV paprsky, které probíhají podél optické osy.  Podmínkou je zabránit průniku paprsků UV z okolí a mimo obrubu brýlí do oka.

UV záření ohrožuje kůži, proto je ji třeba chránit ochranným oděvem, případně rukavicemi. Kde to není zcela možné je třeba používat alespoň ochranné krémy s UV filtrem. Za důležitou je pokládána zejména ochrana před škodlivějším zářením typu UVB, moderní přípravky však chrání i před zářením typu UVA, při výběru  krémů bychom na toto měli brát zřetel. Z čísla ochranného faktoru lze vypočítat, kolik procent UV záření daný přípravek filtruje (tj. jaké množství z dopadajících UV paprsků neprojde na povrch těla). Např.:

Ochranný faktor               Účinnost filtrování             
přípravku:                         UV záření:                        

č. 2                                 50% UV neprojde               
č. 5                                 80% UV      "                       
č. 10                               90% UV      "                       
č. 20                               95% UV      "                       
č. 32                               98% UV      "                       

Krémy s ochranným filtrem je vhodné nanést na pokožku již 15 minut před zahájením práce. Ochrannou vrstvu na kůži je třeba obnovovat minimálně každé 2 hodiny.

Na to, aby bolo opalování v soláriu pro vaši pokožku bezpečné, nezapomínejte rovněž na denní dávku betakarotenu. Chrání pokožku před spálením a zabraňuje také jejímu předčasnému stárnutí. Kromě vitamínových přípravků si před a po opalování v soláriu dopřejte speciální solární kosmetiku.

Výzkumy o škodlivosti solárií přináší mnohé rozdílné výsledky, přesto se shodují v tom, že ročně stačí maximálně tak 50x návštěva solária, ideální počet pobytů je kolem 12. Nedoporučuje se vystavovat soláriu víckrát za den, přestávka mezi opalováními by měla být alespoň 2 dny.  

Nejpohodlnější opalování je v  horizontálním soláriu, tedy v tom, kde se leží. Vertikální solárium je přizpůsobené ke stání, pokud se chcete při opalování pohybovat.  

Normální solárium je ve srovnání s tzv. "turbem" levnější, trvá o něco déle než se opálíte, opálení vydrží delší dobu  a výkon trubic je kolem 100 W. Naproti tomu "turbo"  je dražší, opálíte se rychleji, ale také opálení není tak dlouhodobé. Turbo obecně doporučováno příliš není, protože výkon trubic je kolem  120, 160 nebo 180 W.

Než půjdete do solária:
- zvolte si dobu opalovánít podle typu pokožky, podle toho, zda s opalováním právě začínáte, nebo jen udržujete opálení. Nezapomeňte, že rychlejší zhnědnutí znamená také rychlejší ztrátu opálení.
- čím vám je v soláriu tepleji, tím lépe se opálíte, klimatizaci nebo ventilátor však nevypínejte úplně, mohlo by dojít k přehřátí organismu
- v soláriu se pohybujte a měňte polohy, méně prokrvovaná místa, ako záda, se tak lépe opálí
- dejte si pozor, zda solárium i  podložku před ním obsluha důkladně vydezinfikovala
- před opalováním se nesprchujte, póry na pokožce sa uzavřou a hůře se opálíte, stejně tak se nemá sprchovat několik hodin po opalování, aby se opálení dostatečně "vstřebalo"
- nikdy se neopalujte bez ochranných brýlí, natřeni parfémy či deodoranty,
- dávejte pozor na léky, které právě berete

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.17 (6x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře