Ocel pod mikroskopem

4. duben 2009 | 06.00 |

ocel

Tvárnou slitinou železa, uhlíku a dalších prvků, která obsahuje méně než 2,14 % uhlíku je nazývána ocel. Pokud je obsah uhlíku vyšší bývá označována jako litina. Vlastnosti oceli lze ovlivnit legováním uhlíkem a dalšími prvky a kombinací tepelného a tepelně-mechanického zpracování.  Hustota ocele je 7 850 kg/m3. Měrná tepelná kapacita oceli je podle obsahu příměsí asi 469 J.kg-1.K-1. Teplota tání oceli je 1500 °C.

Ocel se vyrábí zpravidla ze surového železa. Výroba železa probíhá ve vysoké peci redukcí oxidů železa obsažených v železné rudě. Ruda, koks a vápenec jsou vsazovány do vysoké pece a zde za vysokých teplot redukovány a taveny. Železo a struska jsou pravidelně odebírány z vysoké pece a buďto odlévány nebo jako tekutý kov transportovány přímo do oceláren.

Ocel vzniká odstraňováním příliš velkého množství  uhlíku ze surového železa.

Zkvalitnění vyrobené oceli se především dosahuje legováním – přidáváním přesných množství dalších kovů za vzniku slitiny. Tzv. nízkolegované oceli obsahují maximálně 5 % legovacích kovů, vysoce legované oceli mohou mít i přes 30 % kovů jiných než železo. Hlavními prvky pro legování ocelí jsou nikl, chrom, vanad, mangan, wolfram, kobalt a ještě mnoho dalších. Po odstranění velkého množství a přidání legujících přísad je tavenina odlévána do ingotů nebo odlévána. Takovýto polotovar je potom výchozím materiálem pro další zpracování válcováním nebo kováním. Existuje více než 2000 různých druhů ocelí s přesně definovaným složením a mechanickými vlastnostmi jako je pevnost, tvrdost, chemická odolnost a řada dalších.

Na obrázku jsou ocelové hobliny asi 125x zvětšené elektronovým mikroskopem.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Ocel pod mikroskopem standa* 04. 04. 2009 - 11:01
RE: Ocel pod mikroskopem tomik* 01. 11. 2009 - 15:29
RE(2x): Ocel pod mikroskopem fyzmatik 01. 11. 2009 - 15:42