Multimediální prezentace "Gravitační pole"

3. březen 2009 | 06.00 |

gpole

Konečně se na českém internetu objevují i fyzikální aplikace, které vymýšlejí samotní studenti pro studenty. Celkem zdařilým počinem je multimediální prezentace "Gravitační pole".

Tato prezentace, kterou si můžete stáhnout v různých verzích na internetu, popisuje vztahy a pohyby těles v gravitačním poli Země i Slunce. Texty jsou doplněny fyzikálními vzorci a obrázky. Navíc si můžete vědomosti otestovat na řešených fyzikálních úlohách (U). Co asi nejvíce v prezentaci oceníte jsou simulace pohybů těles (S), které můžete ovlivnit dosazením vlastních vstupních veličin.

Obsah prezentace:

1. Gravitační pole
1. Newtonův gravitační zákon (U)
2. Intenzita gravitačního pole (U)
3. Centrální gravitační pole (U)
4. Homogenní gravitační pole

2. Gravitační a tíhové zrychlení
1. Gravitační a tíhová síla (S) (U)
2. Tíhová síla a tíha tělesa

3. Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země
1. Volný pád (S) (U)
2. Svislý vrh vzhůru (S) (U)
3. Vodorovný vrh (S) (U)
4. Šikmý vrh vzhůru (S) (U)
5. Ochranná parabola (S)
6. Šikmý vrh vzhůru při nezanedbatelném odporu vzduchu (S)

4. Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země
1. Kruhová rychlost (S) (U)
2. Druhá kosmická rychlost

5. Pohyby těles v gravitačním poli Slunce
1. První Keplerův zákon
2. Druhý Keplerův zákon (S)
3. Třetí Keplerův zákon (U)
4. Sluneční soustava

6. Shrnutí

Prezentace včetně manuálů je ke stažení zde:http://web.gfxs.cz/gpole/

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře