Fyzik na bowlingu

30. duben 2009 | 06.00 |

Bowling se stal populární rekreační hrou, při které je spousta zábavy a kterou zvládnou i malé děti, které už unesou kouli. Pokud se v něm navíc soutěží a k tomu vlastně je tato hra jako stvořená, pak nám často jde o co nejlepší výsledek. A tak zkoušíme koulí mířit přímo na kuželky, ale všechny nám nemusí pokaždé spadnout. Tato fyzikální hra z oblasti mechaniky je založena především na vhodné rotaci tuhého tělesa. Návod jak hrát bowling a být v něm co nejvíce úspěšný najdete na mnoha serverech. Jeden z návodů nabízím i zde, ale je to hlavně o tréninku...

Držení koule
Při klasickém držení kouli se 3 otvory držíme dvěma vsunutými prsty a palcem ruky. Prsty by měly být ponořeny do koule po druhý kloub, palec celý. Vrchní prsty leží volně přes vršek koule a dlaň by se měla volně dotýkat povrchu koule. 
 
Postoj
Na přístupové rozběhové dráze si všimnete dvou řad vyznačených bodů. Zadní řada značí vzdálenost 15 stop od faulové čáry, vzdálenější řada bodů je 12 stop daleko. Děti potřebují stát blíže k faulové čáře než dospělí, protože jejich kroky jsou kratší. Také pro začínající hráče jakékoliv výšky bude nejspíš výhodnější kratší rozběhová dráha. Po získání určité jistoty a zkušeností se mohou rozhodnout pro delší vzdálenost. 
Poslední krok končí u faulové čáry, ale ne tak blízko, abyste riskovali její přešlápnutí. K dobrému postoji je třeba mít chodila u sebe, nohy mírně pokrčené směrem dopředu. Snažte se o pocit uvolněné připravenosti, ne ztuhlosti. Koule by se měla nacházet někde mezi pasem a výškou hrudi, při pravé straně těla, u levé strany v případě leváků. 
Hrající ruka drží kouli, druhá by měla kouli přidržovat. Ramena v pravém úhlu k bowlingovému cíli.
- nehrající ruka pomáhá přidržovat kouli 
- zápěstí poměrně zpevněné a přímé, ale ne zvrácené dozadu 
- loket hrající ruky zůstává přimknutý k boku 
- kolena mírně pokrčená 
- chodila u sebe, směrem k cíli 

Rozmach, kroky a souhra
Pokud uchopíte bowlingovou kouli a zkusíte si pohyb spodního hodu, poznáte, že tento pohyb vyžaduje svůj vlastní rytmus.

 
Jedná se vlastně o základní kyvadlo. Právě to je podstatou dobrého a důsledného rozmachu. Pokud ho hráči nezvládnou, těžko dostanou kouli vůbec na dráhu. Co se týče váhy, vyberte si takovou kouli, kterou můžete pohodlně a uvolněně rozhoupat vzad a vpřed. 
Pokud Vám koule zvrátí zápěstí dozadu nebo zapříčiní pokles ramen během rozmachu, je pro Vás koule příliš těžká. Pokud jste schopni ji řídit pouze silou své ruky, je pro Vás příliš lehká. 

Kroky
Začátečníkům se doporučují 4 kroky vpřed. Později lze přidat pátý krok. Každý krok směřuje rovně vpřed. Usilujeme o normální vycházkový krok stylem pata - špička. Pouze poslední krok s mírným sklouznutím je odlišný. Při něm se koule přibližuje k botě na bowling, což způsobuje její sklouznutí. Poté se váha přenáší dozadu k patě, čímž zastavíme. 
Nejkratší by měl být první krok. Nejdelší by měl být krok poslední, protože je v něm sklouznutí. Pro udržení stálého rytmu Vám pomůže vzpomínka na tikání hodin 1-2-3-4. 
Pro praváky je sled kroků pravá, levá, pravá, levá. U leváků je to levá, pravá, levá a pravá noha. 

Sladění rozmachu a kroků
Vzájemné sladění kroků a rozmachu určuje váš rozběh. Při házení je třeba zaujmout stabilní pozici, ale zároveň chcete získat ze svých kroků maximální výhodu a prospěch ve hře. Chcete všechnu svojí získanou rychlost přenést na kouli. Takže dobře načasovaný hod přijde na řadu ve chvíli, kdy klouzající noha zastaví. 
Jak docílíte bodu hodu, který by byl odrazen nejlepší kombinace stability a správného okamžiku? Když při rozmachu vzad dosáhnete jeho nejvyššího bodu a zbývá vám dokončit krok poslední. Z této pozice jdou společně kupředu klouzající noha a hrající ruka. Účinného hodu dosáhnete právě touto souhrou pohybu. 
První 3 kroky probíhají v době, kdy kouli napřahujete dozadu až k jejímu nejvyššímu bodu. Poté jste v pozici určené pro zhoupnutí koule směrem dolů, sklouznutí a samotný hod. Klíčem k tomu je uchopit kouli v okamžiku, kdy jsem připravený na správný viditelný pohyb. V bowlingovém slangu je to odstrčení. Při prvním kroku se koule pohybuje ze své výchozí pozice do bodu asi 12 - 18 palců před tělem. Odtud je připravena přejít do svého oblouku zhoupnutí, kdy my uděláme 2. a 3. krok. 
Odstrčení musí být jednoduché a snadné. I zkušení hráči se často snaží vybrousit toto načasování. Soustředí se přitom na první pohyb koulí ve vztahu ke krokům. Snaží se sladit první krok a moment odstrčení. Pak načasování procesu funguje i ve zbývajících částech rozběhu. 
1. krok - koule se pohybuje ven
2. krok - koule jde dolů 
3. krok - koule jde do zadu 
4. krok - koule jde dolů

Hod a dotažení
Koule by měla být hozena ve chvíli, kdy míjí kotník klouzající nohy. U praváků klouže levá noha, u leváků pravá. 
Koule by měla nohu míjet ve vzdálenosti 2 palce od kotníku. V tomto okamžiku je tělo optimálně rozvrženo, aby poslalo kouli požadovaným směrem. Při dobře načasovaném a dokonale provedeném hodu pracuje hráč tzv. pákovým převodem - ten je výsledkem ideální kombinace pozice těla, načasování a rovnováhy. 
K tomu, aby koule minula klouzající nohu v oblasti kotníků je třeba několik věcí. Jednou z nich je ohnutí nohy při posledním kroku v koleni. Vedle několika ohnutí od kolena výš přispívá k celkovému procesu snížení i horní část těla. Ideální je úklon vpřed o 15 - 20 stupňů. Pro nalezení nejlepší rovnováhy by měl střed hrudníku spočinout nad klouzajícím kolenem. Při celém rozběhu by měla hlava zůstat vzpřímená. Oči soustředěně sledují zamýšlený cíl. Nehrající ruka pomáhá udržet rovnováhu, napřažena do strany. 

Dotažení
Při úplném dotažení jde hrající ruka od bodu spodního zhoupnutí až do úrovně ramen či výš. Dráha tohoto dotažení by měla směřovat k cíli, nikoliv do strany.

Zaměřování cíle a strategie
Zkušení bowlingoví hráči se na kuželky téměř nedívají. Mnohem snazší je sledovat blízkou značku na dráze než koulet na cíl nějakých 60 stop daleko. Šipky, neboli dálkoměry, se nacházejí 15 stop od faulové čáry. Slouží jako cílová vodítka. Je zde 7 šipek. Prostřední je umístěna přímo ve středu dráhy, v jedné čáře s hlavní kuželkou. Stejně i ostatní šipky jsou svázány s určitými kuželkami. 
Pomohou nám i značky na rozběhové dráze, které jsou vyznačeny přímo naproti šipkám. Dráha, kterou jste pro svou kouli určili, ovlivňuje místo vašeho postoje a zaměřovaný bod. 
Nastavení provádíme úpravou výchozí pozice nebo ohniska. Při zaměřování nám pomohou puntíky a šipky.

Hra s úhly
Koule by měla přijít do 1 - 3 kapsy v pravo-levém úhlu. Leváci se snaží hodit kouli zleva doprava a umístit ji do kapsy 1 - 2 . Úhel je velmi důležitý pro shození všech kuželek na jednu ránu (strike), protože pomáhá pohybující se kouli udržet si svou dráhu. Zatáčející koule popisuje dráhu zprava doleva (u praváků) Výsledkem je mnohem silnější úhel se zásahem do kapsy 1 - 3. 
Pravák může vytvořit postranní úhel i bez jakékoliv kličky tak, že namíří kouli na kapsu z pravé strany dráhy. Za cíl se bere 2. šipka zprava. Dobrý strike je výsledkem zásahu ze silného postranního úhlu. 


Točivé koule
Co způsobuje zatočení? Směr koule je v první řadě určen způsobem a místem jejího hození. Ale kouli obvykle doprovází určité točení či postranní rotace. O to se záměrně snaží zkušení hráči. Začátečníci je zvládnou spíš náhodou a nepředvídatelně. V každém případě způsob, jakým je koule rotována, obvykle působí na její pohyb. Koule točená proti směru hodinových ručiček se pohybuje zprava doleva. Leváci použijí rotace ve směru pohybu hodinových ručiček, pokud potřebují zatočení zleva doprava. V minulosti se bowlingové koule vyráběly z pevného kaučuku nebo plastiku. Dnes se staly oblíbenými koule s urethanovým pouzdrem. Obecně řečeno, urethanové koule víc reagují na točení přenášené na kouli. To znamená, že i více zatáčejí a méně se odchylují po nárazu do kuželek. Předvídatelné uhnutí koule je velkou výhodou, ale začátečníci dosáhnou většího pokroku zlepšením souhry, rovnováhy a celkové přesnosti. Stejně - naučit se správné držení pro točitý hod vyžaduje ne právě krátkou dobu. 

Zvláštnosti točivého hodu
K zatočení koule je za prvé třeba palec, následován prsty. Když se koule vlastní silou smekává z prstů, začíná rotovat. Směr rotace záleží na umístění palce v okamžiku, kdy koule opustila ruku. Pustit kouli nejdříve palcem je přirozené, protože je kratší než ostatní prsty. Nicméně je velmi důležité mít dobře padnoucí kouli. I to je předpoklad dobrého rozběhu směrem k faulové čáře. K zatočení koule umístěte palec do pozice 10 nebo 11 hodin na ciferníku (nebo 1 či 2 hodiny, jste-li levák). Vzpřímený palec (na pozici 12 hodin) zajistí přímý hod). S palcem na pozici k zatočení koule je udržujte zápěstí relativně pevné po celou dobu hodu. Při odhození koule byte měli cítit určité napětí nebo tah v prstech. To je součástí zatočení koule. Mnozí hráči se snaží zvýšit rotaci a sílu zatočení použitím agresivnější práce ruky.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.57 (7x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Fyzik na bowlingu davidhavel 30. 04. 2009 - 06:34
RE: Fyzik na bowlingu tynushe* 30. 04. 2009 - 07:36