Foucaultovy proudy

13. květen 2009 | 06.00 |

Pokud máme k dispozici hliníkové, niklzinkové či měděné mince popřípadě plastové žetony do nákupních košíků, můžeme s nimi dělat zajímavé pokusy. Při pohybu vodiče v magnetickém poli se v něm indukuje napětí. Toto napětí vytvoří ve vodiči vířivé indukované proudy, které si můžeme představit jako miniaturní víry, Podle objevitele Jeana Bernarda Leona Foucaulta (1819 - 1868)  nesou také název Foucaultovy proudy.

Vířivé proudy jsou proudy indukované, takže se podle Lenzova zákona snaží zabránit změně, která je vyvolala. Proto  padající mince zpomalují. Vířivé proudy jsou přímo úměrné elektrické vodivosti materiálu. V plastovém žetonu, který je izolantem žádné vířivé proudy nevznikají a žeton by padal volným pádem. Nejpomaleji se v magnetickém poli pohybuje materiál s nejlepší elektrickou vodivostí. Nejlepší vodivost má měď, pak je hliník a nakonec mosaz. Vířivé proudy mají značné využití v praxi. Jedná se zejména o magnetické brzdy, které brzdí například roztočený  kotouček elektroměru, aby nám po vypnutí všech spotřebičů elektroměr neměřil vlivem setrvačnosti kotoučku spotřebu nespotřebované elektrické energie. Otáčení hliníkového kotoučku mezi póly permanentního magnetu se zastaví, jakmile přestaneme odebírat elektrický proud, právě díky naindukování proudů do kotoučku elektroměru. Energie pohybujícího se kotoučku se přemění na energii indukovaných proudů.Dále se využívá při tavení kovů v indukčních pecích či v  tachometrech.

Vířivé proudy však často bývají také nežádoucí, protože způsobují energetické ztráty. Tak je tomu například u transformátorů a některých točivých strojů. Proto se v těchto případech snažíme zmenšit indukované proudy například jádra transformátoru nejsou vyráběna z jednoho kusu plechu, ale jsou slepena z více izolovaných vrstev.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.13 (8x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře

RE: Foucaultovy proudy františek 23. 03. 2016 - 13:44
RE(2x): Foucaultovy proudy fyzmatik 17. 04. 2016 - 21:05