Objev izotopů

21. květen 2009 | 06.00 |

izotopy vodíkuOd dob řeckého filozofa Demokrita žilo lidstvo ve filozofické představě nejmenších částic - atomů. Až v roce 1803 došel k chemickému pojmu atom J. Dalton, který předpokládal po svém objevu zákonitostí slučování látek, že molekuly látek jsou tvořeny dále nedělitelnými částicemi - atomy. Tato 100 let stará představa padla díky vědeckým pracem Fredericka Soddyho v roce 1910.

Izotopy jsou chemické prvky o stejném protonovém čísle a různé relativní atomové hmotnosti - neboli různém nukleonovém čísle. Prvky, které nemají celočíselnou relativní hmotnost, jsou směsí různých izotopů. Soddy podal vysvětlení tohoto jevu, když jako první objevil mezi radioaktivními zplodinami existenci různých druhů atomů stejného chemického prvku. Zpočátku vlastnost izotopie připisoval jen radioaktivním prvkům. Později se však ukázalo, že každé místo v periodické soustavě je obsazeno několika izotopy.

Tak například vodík má izotopy tři. Mají stejný počet protonů, ale liší se počtem neutronů. Atom vodíku s pouze jedním protonem bývá označován jako lehký vodík. Atom vodíku s jedním neutronem nazývámem deuterium a pokud má v jádře 2 neutrony, pak se tento izotop nazývá tritium.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře