Zahrejte si ve škole či doma matematico

8. červen 2009 | 06.00 |
› 

Blíží se konec školního roku a objevuje se sem tam suplovaná hodina matematiky. Všechno učivo z uplynulého ročníku je probráno a zbývá čas na procvičování matematického myšlení. Osvědčenými matematickými hrami jsou sudoku a Matematico. Zatímco k sudoku je potřeba mít namnožené mřížky s předvyplněnými čísly, ke hře matematiko potřebujeme čistý papír tužku a připravené karty s čísly.

Vedoucí hry (učitel) má připravený balíček 52 karet s čísly od 1 do 13, přičemž každé číslo je zastoupeno celkem 4x. Karty jsou zamíchány a postupně je z balíčku vytaženo 25 karet, přičemž číslo tažené karty je řečeno nahlas a s prodlevami asi 10 s, aby je hráči mohli zapsat do tabulky.

Matematico se dá hrát s velkým počtem hráčů (celá třída), kteří mají na papíru připravený čtverec 5 x 5 s 25 prázdnými poli. Jejich úkolem je postupně zapisovat každé z tažených čísel do kteréhokoli dosud prázdného pole čtverce. Číslo jednou zapsané do tabulky již dále nelze přemísťovat. Cílem hry je získat co nejvíce bodů, jimiž jsou ohodnoceny "figury", které se mu podaří při hře sestavit ve svých řádcích, sloupcích nebo ve dvou nejdelších úhlopříčkách čtverce.

Bodové hodnocení:
jedna dvojice (2 shodná čísla) v řádku či sloupci                  10 bodů
dvě dvojice (2 shodná čísla) v řádku či sloupci                    20 bodů
trojice (3 shodná čísla) v řádku či sloupci                            40 bodů

trojice a dvojice v řádku či sloupci                                      80 bodů
čtveřice (4 shodná čísla) v řádku či sloupci                          160 bodů
postupka (5 po sobě jdoucích čísel)                                    50 bodů
trojice jedniček a dvojice třináctek                                      100bodů
čísla 1,13,12,11,10 v řádku či sloupci                                 150 bodů
čtveřice jedniček                                                               200 bodů
je-li některá z těchto figur na úhlopříčce, připočítává se za ni 10 bodů.

V žádné z figur nezáleží na pořadí čísel – postupka může být třeba 5, 3,4,6,7. V trojici a dvojici čísel může být třeba 10, 6, 6, 10, 10.Při hodnocení se boduje v každém řádku, sloupci či úhlopříčce vždy jen ta nejlepší figura.

Během hry si každý hráč tvoří vlastní strategii, rezervuje si políčka na předpokládané figury a čeká, zda tam postupně může umístit tažené číslo, aby získal co největší bodový zisk. Hra končí, když je zaplněno všech 25 polí čísly. Po hře hráči vyhodnotí ve svém čtverci hodnoty řádků, sloupců a obou úhlopříček podle toho, jaké figury se jim na nich podařilo vytvořit. Na obrázku je znázorněn postup počítání výsledku. Vyhrává hráč s největším počtem bodů.

matematico

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.13 (15x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Zahrejte si ve škole či doma matematico davidhavel 08. 06. 2009 - 12:42
RE: Zahrejte si ve škole či doma matematico pepa* 15. 11. 2009 - 20:08