Jak daleko je k elementárním částicím?

30. květen 2009 | 06.00 |

plPři hledání nejmenší a tedy elementární částice jsme se dostali nejprve k pojmu atom. Ten se samozřejmě skládá z elektronového obalu a z atomového jádra. Elektrony v obalu atomu považujeme za elementární a tedy dále již nedělitelné částice.V atomovém jádru jsou protony a neutrony a tyto částice jsou složeny z kvarků. Vzniká však otázka, jsou-li vůbec hranice v dělitelnosti částic?

V kvantové elektrodynamice nebo lépe geometroelektrodynamice se ukazuje, že nejkratší možné délky a nejkratší možné časy jsou určeny Planckovými přirozenými jednotkami délky Lp a času tp, určenými základními fyzikálními veličinami: gravitační konstantou k, Diracovou konstantou přeškrtnutéh = h/2p a rychlosti světla ve vakuu c.

Z těchto univerzálních konstant lze určit rovněž univerzální (nejmenší délku na světě)

Planckovu délku: LP = 1,61624 .10–35 m

a Planckův čas: tP = 5,39121 . 10–44 s

Protože LP = Le/1020 ,

kde Le jsou rozměry dosud známých částic považovaných v současnosti za elementární, je zřejmé, že cesta k hledání skutečných, dále nedělitelných částic je ještě otevřená.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší