Semafore, dej zelenou!

14. červen 2009 | 06.00 |

smyčka1Na rušných křižovatkách fungují semafory většinou pomocí časovačů, které nezávisle na hustotě silničního provozu přepínají světla semaforu. Pokud přijede auto k semaforu, musí vyčkat příslušný nastavený časový interval, než mu naskočí zelená. Škoda, že se u nás nepoužívají jako například v Maďarsku semafory s displejem, který ukazuje čas do opětovného rozsvícení zelené. Zato na některých křižovatkách pozná semafor, že tam čeká auto a časový interval okamžitě zkrátí, aby nemuselo čekat.

Existuje celá řada technologií, které umožňují detekci přítomnosti auta – od laseru počínaje až po pryžové hadice plněné vzduchem. Také kamery zaznamenávají přijíždějící automobily a současně uměle prodlužují nebo zkracují interval zelené či červené na semaforech.

Nejběžnějším zařízením je  však indukční obvod, který je tvořen cívkou uloženou pod povrchem vozovky. Nejprve je na vozovku položen asfaltový povrch, potom je v něm vyfrézována rýha a do ní je uložen drát, který tvoří vinutí detektoru, a vše je utěsněno pryžovou izolací.

Indukční obvody pracují na základě změny indukčnosti.  Například v obvodu, kde je kromě zdroje napětí a žárovky zapojena cívka, která má mnohem menší odpor než žárovka, se při zapnutí obvodu  vytvoří elektrický proud. Ten  při průchodu cívkou  vytváří magnetické pole a to způsobuje, že se vlivem indukčnosti žárovka rozsvítí s malým zpožděním. Je-li magnetické pole vytvořeno, proud procházející obvodem je maximální a žárovka svítí stejnoměrně a jasně. Každá změna indukčnosti cívky na přechodnou dobu ovlivní proud v obvodu se žárovkou. Indukčnost cívky přitom může být ovlivněna počtem jejich závitů a materiálem tzv. jádra, které do cívky můžeme zasouvat. Zasuneme-li do cívky ocelové jádro, její indukčnost se zvýší.

Pokud vyrobíme cívku o průměru 1,5 až 2 m, která bude mít tak 5 až 6 závitů, umístíme ji na vozovku a změříme její indukčnost, pak zaparkováním auta nad touto cívkou se nyní indukčnost mnohem zvětší.  Velký ocelový předmět (auto) působí jako jádro cívky a mění její indukčnost. A právě na tomto principu pracuje ovládání semaforu. Neustále testuje hodnotu indukčnosti a pokud se zvětší, tak na křižovatce čeká automobil.

Stalo se vám někdy, že jste na některé křižovatce v Kladně strávili několik minut a stále svítila červená? Příčinou nebyla porucha semaforu, ale chyba řidiče stojícího na semaforech jako první v řadě vozidel. Zastavil totiž příliš daleko od příčné čáry souvislé, u níž se nachází indukční smyčka, která zaznamenává čekající vozidla a následně na světlech spustí zelenou. Pokud některý z řidičů stojí příliš daleko od tohoto zařízení tak stále svítí červená. Pokud se červená dlouhou dobu nevypne, pak musíme autem popojet.

Pokud by na křižovatce čekal cyklista, asi by na zelené světlo čekal marně – semafor se nepřepne. Přítomnost pouhého kola nedokáže vyvolat změnu indukčnosti, která by vedla k aktivaci semaforu. Cyklista by zkrátka měl stát na okraji silnice, aby vedle mohl zastavit automobil, který spustí čidlo. I když – slyšel jsem, že osamocení zkušení cyklisté na takovéto křižovatce položí kolo někde v oblasti nad indukční smyčkou na zem a semafor se přepne...

Odkaz na animaci. http://www.youtube.com/watch?v=14AVXt8f5Zw&playnext=1&list=PL1FDA81DE5773FB31

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.63 (8x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Semafore, dej zelenou! davidhavel 16. 06. 2009 - 16:29
RE: Semafore, dej zelenou! nwm* 21. 04. 2010 - 21:00
RE: Semafore, dej zelenou! minimax 28. 06. 2011 - 22:18
RE: Semafore, dej zelenou! martin 10. 08. 2016 - 12:59