Extrémní viditelnost v ČR

10. březen 2011 | 06.00 |

viditelnostPokud vás v posledních dnech vytáhlo slunečné počasí ven, zjistili jste několik překvapivých věcí. Tou první je neskutečné sucho, které  v posledních týdnech panuje. Vodní pára není obsažena v dostatečné míře ani ve vzduchu a tak snadno dostáváme elektrické rány od karoserie auta. Tento suchý vzduch je také příčinou v posledních dnech neuvěřitelné viditelnosti.

Tento meteorologický úkaz je možné pozorovat během roku pouze několikrát, většinou  po rychlém přechodu studené fronty. Situace v posledních dnech je výjimečná tím, že takové pozorovací podmínky trvaly i několik dnů za sebou.

Viditelnost dosahovala v uplynulých dnech od 20 do 50 km. Výjimečné podmínky umožnily pozorovat vzdálené objekty v některých lokalitách až do vzdálenosti 70 km. Například z Šumavy bylo možné pozorovat Alpy a z Lysé hory v Beskydech bylo možné spatřit v dáli Tatry.

Neobvyklý meteorologický jev způsobilo jasné počasí a suchý studený vzduch. Ten je opticky velmi průzračným prostředím, proto je v něm větší dohlednost.

Pojmy dohlednost a viditelnost jsou často zaměňovány. Viditelnost je možnost daný předmět vůbec vidět, ale nerozeznáme jej od pozadí. Třeba v noci může být výborná dohlednost, ale špatná viditelnost. Tato záměna má zřejmě původ v anglickém výrazu visibility, který lze přeložit jako dohlednost i viditelnost.

Viditelnost je v meteorologii označení pro vodorovnou vzdálenost, na kterou lze spatřit objekty nebo zdroj světla. Viditelnost je sledovanou vlastností atmosféry pro  leteckou, silniční nebo námořní dopravu. Viditelnost zmenšují atmosférické srážky (déšť, sníh, kroupy apod.) a aerosoly rozptýlené ve vzduchu (mlha, prach a znečišťující látky). V ideálních podmínkách s velmi čistým vzduchem (polární či horské oblasti) může viditelnost dosáhnout až přes 100 km.

Dohlednost  v meteorologii označuje vzdálenost, kdy je kontrast daného objektu a jeho pozadí právě roven prahu kontrastové citlivosti oka pozorovatele. Meteorologická dohlednost je ve dne taková vzdálenost, na kterou lze spolehlivě rozeznat černý předmět o úhlové velikosti 0,5–5°, umístěný u země na pozadí mlhy nebo oblohy.

Hodnota meteorologické dohlednosti závisí výrazně na vlastnostech oka pozorovatele, na osvětlení předmětu, oblohy, poloze slunce, pokrytí oblohy oblačností, atd. V současné době se dohlednost v rozsahu 0–10 km měří přístroji, založenými na vyhodnocení rozptylu světla ve vzduchu.

Dohlednost je ovlivňována rozptylem světla na vodní páře obsažené v atmosféře Dohlednost závisí na relativní vlhkosti vzduchu, obsahu znečišťujících příměsí, intenzitě srážek.
Dohlednost přes 50 km se v meteorologii označuje jako výborná dohlednost.
Dohlednost mezi 1  a 10 km se označuje kouřmo v případě, že snížení dohlednosti je způsobeno obsahem vodní páry, nebo zákal, pokud je snížení dohlednosti způsobeno jiným důvodem; relativní vlhkost je v tomto případě nižší než 70%.
Dohlednost pod 1 km, způsobená vzdušnou vlhkostí, je označována jako mlha.

Zdroj obrázku: http://www.ct24.cz

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.75 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Extrémní viditelnost v ČR dvm 13. 09. 2011 - 09:18
RE(2x): Extrémní viditelnost v ČR josef 16. 09. 2011 - 03:52
RE: Extrémní viditelnost v ČR palo 02. 10. 2014 - 15:10
RE(2x): Extrémní viditelnost v ČR lenak 03. 03. 2015 - 10:09