Ponor lodě - Lloydova značka

29. září 2009 | 06.00 |

plimsoll lineSlanost vody (salinita) je koncentrace minerálních látek (solí) rozpuštěných ve vodě. Bývá měřena v gramech na litr roztoku nebo se udává v promile (‰). Největší podíl rozpuštěných látek má chlorid sodný (asi 70 %).  Pokud je salinita mořské vody 3 ‰, znamená to že každý kilogram mořské vody obsahuje 30 gramů soli. Slanost mořské vody není všude stejná, zejména mezi vnitřními moři jsou rozdíly.  Průměrná salinita mořské vody je asi 35 ‰. Salinita je ovlivněna přítoky řek, táním ledovců, cirkulací mořské vody, srážkami a především výparem.

Tropická moře jsou díky vyššímu výparu  slanější než polární. Nejvíce slané moře je Rudé moře (42 ‰), které má relativně málo přítoků a vysoký výpar. Pro srovnání - slanost jezera  Mrtvé moře je asi 330 ‰. Větší salinitu mají pouze jezera Assal, Garabogazköl (voda tu má hustotu 1 150 kg/m3, tj. o 15 procent větší než voda normální) a stejně slaná (27 % solí) je i voda v jezeře Elton. Také některá superslaná jezera jsou v Dry Valleys v zátoce McMurdo v Antarktidě. Zde je salinita je 8,6× větší než oceánská a téměř 10× větší než salinita Středozemního moře. Nejnižší salinita je v mořích s velkými říčními přítoky jako například Amazonka.

Salinita vody způsobuje mořské proudění - slaná voda je těžší, a proto se tlačí ke dnu, odkud vytlačuje lehčí sladší vodu. Významný je tento proud například v Gibraltarském průlivu, kde po dně vtéká slaná voda (přestože je teplejší) směrem do Atlantického oceánu, zatímco nad ní se valí obrovské masy sladké vody opačným směrem, protože hladina Středozemního moře je nižší. Slanost mořské vody se vyznačuje na speciálních mapách pomocí izohalin, čar, které spojují místa se stejnou salinitou.

Slanost vody není ve všech mořích stejná a podle toho se také lodě ponoří do mořské vody do různých hloubek. Proto je možné vidět na boku námořní lodi poblíž ponorné čáry takzvanou Lloydovu značku, která ukazuje maximální čáru ponoru ve vodě různé hustoty. Značka přípustného zatížení označuje maximální ponor:

ve sladké vodě (Fresh Water)         FW
v Indickém oceánu (India Summer) IS
v slané vodě v létě (Summer)        S
v slané vodě v zimě (Winter)        W
v severním Atlantiku v zimě
(Winter North Atlantic)                 WNA

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.43 (7x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře

RE: Ponor lodě - Lloydova značka standa* 29. 09. 2009 - 08:27
RE(2x): Ponor lodě - Lloydova značka fyzmatik 29. 09. 2009 - 14:17