Měření rychlosti v uzlech

17. září 2009 | 06.00 |

knotsJednotka uzel (knot, značí se kt nebo někdy kn) má svůj původ v mořeplavectví, kde se taky převážně používá k vyjádření rychlosti lodi nebo vodního proudu. Kromě této oblasti se s ní můžeme setkat i v letectví či k určování rychlosti větru v meteorologii. Byla navržena tak, aby se rychlost v uzlech rovnala počtu obloukových minut zeměpisné šířky, které loď ujede za hodinu při jízdě ve směru poledníku.

Definice uzlu byla navržena tak, aby rychlost v uzlech byla rovna počtu obloukových minut zeměpisné šířky, které loď ujela za hodinu při jízdě v poledníkovém směru. Uzel je jedna námořní míle (1 852 m) za hodinu.

Z paluby plující lodě spouštěli námořníci zařízení zvané log, kterým se určovala  rychlost lodě v uzlech. Šňůra logu byla opatřena plováky a ve vzdálenostech 14,4018 metrů (47 stop a 3 palce) byly na ní navázány uzly. Odtud také vznikl přenesený název této jednotky rychlosti.  Údaj v uzlech byl dán počtem uzlů prošlých rukama námořníka za 28 sekund, přičemž  se měření času uskutečňovalo převážně přesýpacími hodinami. Tato definice by odpovídala hodnotě 1 kt ≈ 1,85166 km/h, která se od dnešní definice užívající mezinárodní námořní míli liší o méně než 0,2 ‰.

Jak si představit rychlost 5 uzlů? Výpočet probíhá následovně podle těchto převodů:
1 uzel = 1 námořní míle/hodina
1 námořní míle = 1 852 m
1 uzel = 1 852 m/h
1 hodina = 60 min = 3600 s

Pak platí:
5 uzlů = 5 x 1,852 km/h = 9,260 km/h = 2,5722 m/s

Uzel není nepatří mezi jednotky soustavy SI, ale v současné době je již dovoleno jej s jednotkami této soustavy užívat v odpovídajících oblastech užití. Měření rychlosti lodě bylo nahrazeno měřením rychlosti pomocí GPS.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.61 (18x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře

RE: Měření rychlosti v uzlech fyzmatikfan 17. 09. 2009 - 06:51
RE(2x): Měření rychlosti v uzlech fyzmatik 17. 09. 2009 - 11:10
RE: Měření rychlosti v uzlech jiří goldbach 24. 03. 2010 - 11:29
RE(2x): Měření rychlosti v uzlech fyzmatik 24. 03. 2010 - 16:56
RE: Měření rychlosti v uzlech lubos 19. 02. 2011 - 16:16
RE(2x): Měření rychlosti v uzlech dako 21. 05. 2012 - 22:02